Nog altijd vinden er in Nederland veel ernstige ongevallen plaats, waarvan de meeste ongevallen plaatsvinden tijdens het werken op hoogte. Maar wat zijn nu precies de risico’s van het werken op hoogte?

Er zijn verschillende risico’s: 

  • Vallen van hoogte
  • Vallen door een opening in een vloer
  • Getroffen worden door een voorwerp dat van hoogte valt
  • Langere vluchtwegen wanneer er op hoogte wordt gewerkt 

Voordat er gestart gaat worden met het werken op hoogte zullen de beheersmaatregelen, zoals opgenomen in de arbeidshygiënische strategie, moeten worden opgevolgd. Er zal altijd moeten worden overwogen of het werken op hoogte niet hoeft te worden uitgevoerd en hierdoor het risico voorkomen kan worden. Wanneer de werkzaamheden moeten plaatsvinden en risico’s niet voorkomen kunnen worden, dienen de risico’s in kaart te worden gebracht door het uitvoeren van een risico-inventarisatie- en evaluatie.

Heeft u vragen over werken op hoogte? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.