Home » Onze diensten » Risico inventarisatie

Risico inventarisatie

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Bedrijfsbrede RI&E

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht de risico’s en gevaren die zich binnen de onderneming kunnen plaatsvinden in kaart te brengen. Deze inventarisatie noemen we de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. 

Functie- en/of VGM RI&E

In de functie RI&E, worden alle risico’s omvat die specifiek op één functie van toepassing zijn. In dit document worden niet alleen de risico’s benoemd maar ook de te nemen beheersmaatregelen. 

Aanvullende RI&E

In de bedrijfsbrede RI&E wordt op hoofdlijnen gekeken naar de risico’s en beheersmaatregelen. Soms kan het noodzakelijk zijn om op bepaalde onderwerpen dieper in te gaan.