Home » Actueel

Actueel

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Ontslag door het toepassen van het zerotolerancebeleid

Ontslag door het toepassen van het zerotolerancebeleid

Veel bedrijven hanteren een beleid waarbij geen enkele overtreding van de veiligheidsregels is toegestaan; het zogenaamde zerotolerancebeleid. Hierbij is het beleid, dat ongeacht de ernst van de overtreding of de excuses van de werknemer, er een direct gevolg is voor de werknemer. Overtreedt de werknemer die grens, dan zal de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer worden beëindigd.

Lees meer
Al kans op tekenbeten

Al kans op tekenbeten

Door de hoge temperaturen in februari, zijn de teken ook actief geworden, dat meldt Tekenradar.nl. Van een tekenbeet kun je ernstig ziek worden en hierdoor vormt het ook een risico voor werknemers die werkzaamheden verrichten in hoog gras of dode bladeren.

Lees meer
Nationale Complimentendag 2024

Nationale Complimentendag 2024

Dit is dé dag waarop aandacht kan worden besteed aan het uitspreken van waardering. Niet alleen vanuit de leiding naar de werknemers toe maar ook voor collega’s onderling. Met de introductie van de veiligheidsladder zien we gelukkig dat er steeds meer aandacht is voor het effect van het geven van complimenten. Ondanks dat er inmiddels meer aandacht voor is, worden complimenten nog steeds te weinig gegeven. Nationale Complimentendag is een mooi moment om hierbij stil te staan.

Lees meer
Beroepsziekten

Beroepsziekten

We horen wel vaker de term, maar wat zijn nu precies beroepsziekten? In de Arboregeling (art. 1.11) staat opgenomen dat een beroepsziekte “een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de arbeidsomstandigheden” . In tegenstelling tot de landen om ons heen is er in Nederland geen lijst met vast bekende beroepsziekten.

Lees meer
Asbestregels gaan veranderen… maar wanneer?

Asbestregels gaan veranderen… maar wanneer?

We berichtten al eerder dat de asbestregels in Nederland gaan veranderen. Sinds 2018 wordt er in Nederland gewerkt aan het wijzigen van de huidige asbestregels. De EU heeft nu nieuwe regels geïntroduceerd ten aanzien van de meetmethoden en het vergunningensysteem.
Nederland is verplicht deze nieuwe regels voor 21 december 2025 te implementeren in de Nederlandse wetgeving.

Lees meer
PDCA-cyclus

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus is vaak als term wel bekend, maar wat houdt het exact in? In dit artikel geven we een korte toelichting wat er tijdens de vier stappen van de PDCA-cyclus moet gebeuren. Deze stappen kunnen als hulpmiddel worden gebruikt om processen binnen de organisatie te verbeteren en de kwaliteit daarvan te verhogen.

Lees meer
Werken langs de weg

Werken langs de weg

Het wordt steeds drukker in Nederland, de grote kranten koppen hier inmiddels bijna dagelijks over. Het land komt vast te zitten… Dit is duidelijk merkbaar aan de hoeveelheid files die dagelijks op de radio worden gemeld. Echter om deze wegen begaanbaar en bereikbaar te houden is het nodig dat er ook gewerkt wordt aan de weg.

Lees meer
Update SZW-lijst

Update SZW-lijst

Tweemaal per jaar wordt er een update uitgevoerd op de SZW-lijst ten aanzien van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. Nieuw verkregen inzichten over de kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voorplanting giftige stoffen, maken het namelijk noodzakelijk om de deze lijst aan te passen. Deze nieuwe lijst wordt altijd gepubliceerd in de Staatscourant, de laatste update is op 8 januari jl. uitgevoerd.

Lees meer