Home » Actueel

Actueel

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Adembescherming

Adembescherming

Het inademen van gevaarlijke stoffen of zuurstofarme lucht kan bij werknemers leiden tot ernstige gezondheidsschade. Wanneer het niet mogelijk is om de arbeidshygiënische strategie voldoende op te volgen, dan kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt. Er zijn verschillende soorten adembeschermingsmiddelen. In dit artikel zullen we ze nader toelichten.

Lees meer
(Incompany) VCA trainingen van Ikas

(Incompany) VCA trainingen van Ikas

Uit onderzoek is gebleken dat een VCA certificering het aantal bedrijfsongevallen aanzienlijk kan verminderen; of je dit nu doet op bedrijfsniveau of op persoonlijk niveau. Nog altijd bestaat er veel onduidelijkheid over de VCA certificeringen. Eigenlijk is er maar één VCA certificeringen dat is een bedrijfscertificering. Een onderdeel van een bedrijfscertificering is een opleiding Basis Veiligheid of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VCA VOL). Deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt. Ten onrechte denken veel werkgevers dat wanneer hun medewerkers in het bezit zijn van een VCA Basis of VOL certificaat het bedrijf beschikt over een VCA certificering, dit is onjuist.

Lees meer
Notitie grenswaardebepaling

Notitie grenswaardebepaling

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen zodat werknemers geen schade oplopen aan hun gezondheid tijdens het werk. Dit geldt zeker voor het werken met gevaarlijke stoffen. Voor alle gevaarlijke stoffen is een zogenaamde grenswaarde vastgesteld, deze grenswaarde dient door de werkgever aangegeven te worden. De grenswaarde is de maximaal toelaatbare hoeveelheid van de betreffende gevaarlijke stof/gas/damp die in de lucht op de werkplek aanwezig mag zijn.

Lees meer
Rapportageverplichting werkgebonden personenmobilieit

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobilieit

In Nederland is in 2019 het klimaatakkoord gepresenteerd. In dit klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tussen de overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties om de CO-2 uitstoot in Nederland te verminderen. Om dit te bereiken is één van de gemaakte afspraken, dat werkgevers die 100 of meer werknemers in dienst hebben, hun jaarlijkse CO2-uitstoot moeten verminderen door het terugdringen van werkgebonden personenmobiliteit.

Lees meer
Otoplastieken

Otoplastieken

Nog niet lang geleden vonden we het niet raar als men, met name mannen, aan het einde van hun arbeidsleven slechthorend of in sommige gevallen zelfs helemaal doof waren geworden door het -vaak jarenlang- werken in een lawaaiige werkomgeving. Tegenwoordig is dit gelukkig anders en is de werkgever verplicht maatregelen te nemen wanneer werknemers blootgesteld worden aan lawaai.

Lees meer
De asbestregelgeving gaat veranderen

De asbestregelgeving gaat veranderen

Bij iedereen is bekend dat asbest een gevaarlijke stof is. Blootstelling aan asbest kan leiden tot kanker. Er zit vaak een lange tijd tussen de periode dat iemand asbest inademt en het moment dat hij kanker krijgt. Het kan dertig tot zestig jaar duren voordat de kanker zichtbaar wordt. Of iemand ziek wordt, hangt vooral af van het soort asbest, hoe vaak en met hoeveel vezels iemand in contact is geweest. De mogelijke gevolgen zijn altijd ernstig, daardoor gelden er strenge regels voor het werken met asbest.

Lees meer
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden pas verstrekt wanneer alle andere maatregelen van de arbeidshygiënische strategie niet of onvoldoende kunnen worden opgevolgd. We kennen verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer
Arbeidshygiënische strategie

Arbeidshygiënische strategie

Een veel gebruikte term in veiligheid is de “arbeidshygiënische strategie”, maar wat is dit nu precies? In dit artikel leggen we dit graag aan je uit, zodat je als werkgever precies weet welke maatregelen er genomen moeten worden binnen het bedrijf om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De arbeidshygiënische strategie is kort gezegd de volgorde waarin bedrijven maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen, dat het werk zo gezond en veilig mogelijk gedaan kan worden.

Lees meer
Veilig starten met werkzaamheden na de vakantie

Veilig starten met werkzaamheden na de vakantie

Voor je het weet ga je weer aan het werk en kijk je terug op een heerlijke vakantie! Vakantie is voor iedereen belangrijk, op deze manier laad je weer op en krijg je energie om weer aan het werk te gaan. Maar er zijn ook risico’s verbonden aan het terugkomen op het werk. Het is niet voor niets dat het risico op incidenten het grootst is op je eerste werkdag na een vakantie of lange afwezigheid. Zelfs ervaren werknemers lopen extra risico bij een langere periode van afwezigheid.

Lees meer
BHV voor thuiswerkers

BHV voor thuiswerkers

Thuiswerken kent risico’s en hiervoor heeft de werkgever een zorgplicht. De werkgever moet zorgen dat werknemers óók thuis veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers dienen de risico’s van thuiswerken op te nemen in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie en aan te geven hoe omgegaan wordt met de eventuele risico’s. Dit is niet enkel beperkt tot het aanbieden van een goed bureau , bureaustoel, toetsenbord of een muis. BHV is een onderwerp waar uiteraard ook aandacht aan besteed moet worden.

Lees meer