Home » Actueel

Actueel

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Bewust Veilig-Dag 2023

Bewust Veilig-Dag 2023

Op 29 maart is het weer zo ver, de Bewust Veilig-Dag 2023. Inmiddels hebben meer dan 400 bedrijven aangegeven hieraan deel te gaan nemen. Tijdens deze dag zullen op een zelf uitgekozen manier, deze bedrijven stilstaan bij het thema ‘veiligheid op het werk’.

Lees meer
Arbeidsinspectie legt werk stil na controle

Arbeidsinspectie legt werk stil na controle

De Nederlandse Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moest komen voor veiligheid tijdens werken op daken, voornamelijk tijdens installatie van zonnepanelen. In de afgelopen anderhalf jaar tijd hebben er namelijk meer dan 40 ongevallen plaatsgevonden tijdens de installatie van zonnepanelen. Hierdoor ging de Nederlandse Arbeidsinspectie op 16 maart 2023 met 150 inspecteurs het land in om te controleren op bouwplaatsen. Het accent lag vooral op valgevaar vanaf daken. Er zijn 200 bouwplaatsen gecontroleerd, waarbij op ongeveer 140 bouwplaatsen overtredingen zijn geconstateerd.

Lees meer
Ziekteverzuim kost miljarden

Ziekteverzuim kost miljarden

De ondernemer publiceerde afgelopen week dat een tekort aan bedrijfsartsen een miljardenstrop veroorzaakt voor ondernemers. Een zieke werknemer kost een werkgever nog altijd veel geld. Echter is het doorbetalen van loon bij ziekte niet de enige kosten. De werkzaamheden/diensten kunnen niet meer worden uitgevoerd en kan het dus ook niet meer gefactureerd worden. Hiervoor moet de werkgever ook kosten maken door middel van (tijdelijke) inhuur van werknemers.

Lees meer
Dag van de thuiswerker 2023

Dag van de thuiswerker 2023

Noodgedwongen ontdekten velen van ons in 2020 het thuiswerken. Inmiddels is thuiswerken erg normaal. Tegenwoordig zien we steeds vaker een combinatie ontstaat tussen thuiswerken en het werken op kantoor; het hybride werken.

Lees meer
Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Regelmatig hebben wij over het onderwerp “ongewenst gedrag” geschreven in onze blogs. Door allerlei recente missstanden in met name de mediawereld, is het onderwerp ongewenst gedrag gelukkig uit de taboesfeer gekomen.

Lees meer
Kankerverwekkend kwartsstof

Kankerverwekkend kwartsstof

Werkgevers zijn verplicht om maatregelen te nemen om werknemers te beschermen tegen de risico’s van kwartstof. We weten inmiddels al enige jaren dat kwartsstof kankerverwekkend is. Ondanks dit blijft ProRail doorgaan met het gebruik van stenen die kankerverwekkende kwartsstof bevatten. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangegeven dat zij een boete kan opleggen of het werk kan stilleggen, wanneer ProRail blijft doorgaan met het gebruik van de stenen die kwartsstof bevatten.

Lees meer
1 maart Nationale Complimentendag

1 maart Nationale Complimentendag

Regelmatig wordt er door ons aandacht besteed aan de (veiligheids)cultuur binnen organisaties. Een goede cultuur binnen de organisatie draagt positief bij aan de sfeer binnen een bedrijf.

Lees meer
Leren van ongevallen

Leren van ongevallen

Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe verplichting voor werkgevers als zij een meldingsplichtig arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bedrijven moeten namelijk zelf een onderzoek verrichten naar de oorzaak en achtergrond van het ongeval en de maatregelen die genomen moeten worden om herhaling van soortgelijke incidenten- en ongevallen te voorkomen.

Lees meer
Onderbetaling

Onderbetaling

Eerder hebben wij al geschreven over het meerjarenplan 2023-2026 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: Inspectie). Het meerjarenplan is een opvolging van de Inspectie brede Risicoanalyse die door de overheid is uitgevoerd. Uit deze risicoanalyse zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen. Eén van deze speerpunten, onderbetaling, wordt in dit artikel nader toegelicht.

Lees meer
Fysieke belasting

Fysieke belasting

Al eerder brachten wij de speerpunten van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor de komende jaren onder de aandacht. Eén van de aandachtspunten die is opgenomen in de lijst met speerpunten is fysieke overbelasting, maar wat is dit nu precies? En wat kan je als werkgever doen om fysieke overbelasting te voorkomen?

Lees meer