Home » Actueel

Actueel

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Toevoeging van vijf gevaarlijke stoffen aan kandidatenlijst

Toevoeging van vijf gevaarlijke stoffen aan kandidatenlijst

De European Chemicals Agency (ECHA) heeft vijf nieuwe chemische stoffen toegevoegd aan de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen. Deze stoffen zijn opgenomen omdat ze een potentieel gevaar vormen. Bedrijven die deze stoffen gebruiken, hebben een wettelijke verplichting om deze stoffen op te nemen op hun kandidatenlijst.

Lees meer
Wat is de ISO 27001 certificering?

Wat is de ISO 27001 certificering?

De ISO 27001 is de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging binnen de managementsysteem. Net zoals wij dit kennen als de ISO 9001 kwaliteit en de ISO 45001 veiligheid. Deze norm wordt gepubliceerd door de International Organization for Standardization en biedt een kader voor organisaties om een informatieveiligheidsmanagementsysteem op te zetten, te implementeren, te onderhouden en continue te verbeteren.

Lees meer
Het herkennen van een hartaanval

Het herkennen van een hartaanval

Tijdens de uitvoering van ons werk of door drukte in het algemeen, staan we misschien niet vaak genoeg bij stil bij onze eigen gezondheid. Signalen worden niet opgemerkt of zelfs genegeerd. Verwaarlozing van de gezondheid kan er zelfs toe leiden dat tekenen en/of symptomen van ernstige gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld een hartaanval, niet tijdig herkend worden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Lees meer
Ontbreken van politiek gevoel?

Ontbreken van politiek gevoel?

De laatste tijd ben ik vanwege verschillende rollen/functies in contact gekomen met de lokale politiek. Voor mij persoonlijk een vrij nieuwe ervaring. Ik ben opgevoed met de regel dat als je mag stemmen, je dit ook moet gaan doen. Ga je niet dan is dat jouw eigen keuze, maar dan moet je naderhand ook niet klagen dat je het niet eens bent met bepaalde keuzes die gemaakt zijn. Verder zul je je moeten verdiepen in de politiek wanneer je gaat stemmen. Dus bij iedere naderende verkiezing heb ik dit altijd trouw gedaan.

Lees meer
Dag van de Stagiair

Dag van de Stagiair

De Dag van de Stagiair is bij uitstek geschikt om de stagiair(s) in het bedrijf in het zonnetje te zetten. Echter, niet alleen de stagiair(s), ook de ondernemer die stageplaatsen aanbiedt kan extra exposure krijgen wanneer het bedrijf verkozen wordt tot stagebedrijf van het jaar. Ieder jaar zoeken veel (jonge) mensen een stageplaats om te leren, een bijdrage te leveren aan projecten, het opbouwen van ervaring en netwerken binnen het werkveld van hun opleiding. Wij zetten op de Dag van de Stagiair graag nog even op een rijtje welke stappen een stagiair maakt binnen het bedrijf.

Lees meer
Wat is een ATEX richtlijn?

Wat is een ATEX richtlijn?

De ATEX-richtlijn is een Europese richtlijn die staat voor “ATmosphere EXplosible”. De ATEX- richtlijn heeft betrekking op de bescherming van de werkomgeving tegen explosiegevaar. Dit kan van toepassing zijn in werkomgevingen waar ontvlambare gassen, dampen, nevels of brandbare stofwolken aanwezig kunnen. De richtlijn heeft als doel de veiligheid voor werknemers, die werken in een dergelijke omgeving, te beschermen. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s en veiligheid van apparatuur en systemen die in deze omgeving worden gebruikt.

Lees meer
Fiets naar je Werk Dag 2024

Fiets naar je Werk Dag 2024

Op 16 mei is het de Fiets naar je Werk Dag, ook wel bekend als “Cycle to Work Day” in het Engels. Dit is een jaarlijks evenement dat werknemers aanmoedigt om de fiets in plaats van de auto te nemen voor hun dagelijkse woon-werkverkeer. Het doel is dan ook om het gebruik van de fiets te stimuleren, omdat het milieuvriendelijk, gezond en een duurzaam vervoersmiddel is.

Lees meer
Ongevalsonderzoek door de werkgever zelf

Ongevalsonderzoek door de werkgever zelf

Met ingang van 1 januari 2023 is de aanpak van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NAI) bij ongevallen gewijzigd. Welke gedachten hebben geleid tot deze gewijzigde manier van een ongevalsonderzoek? Dat lichten we graag toe in dit artikel.

Lees meer
Risico Inventarisatie en -Evaluatie ook voor vrijwilligers?

Risico Inventarisatie en -Evaluatie ook voor vrijwilligers?

Helaas beschikken veel ondernemers nog steeds niet over de verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Dit heeft tot gevolg dat veel werknemers een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij een arbeidsongeval. Door middel van de RI&E worden de risico’s in een bedrijf in kaart gebracht en moeten er beheersmaatregelen worden genomen om het risico te beheersen.

Lees meer
Aanpassing van de ISO-managementsystemen

Aanpassing van de ISO-managementsystemen

Met ingang van 23 februari heeft de International Organization for Standardization een wijziging gepubliceerd (amendement) op de norm. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle managementsystemen, zoals de ISO 9001 kwaliteit, ISO 14001 milieu, ISO 45001 veiligheid en de ISO 27001.

Lees meer