Home » Actueel

Actueel

Veilig ondernemen begint bij Ikas

1 mei Dag van de Arbeid

1 mei Dag van de Arbeid

In veel landen om ons heen wordt de dag van de arbeid gevierd en is het een officiële feestdag. De dag van de arbeid is een feestdag van de socialistische en communistische arbeidsbeweging en tijdens deze dag viert men de strijd om betere arbeidsomstandigheden.

Lees meer
Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Vandaag, 28 april, is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse “Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk”. Tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks sterven...

Lees meer
Landelijke Dag tegen Pesten (19 april)

Landelijke Dag tegen Pesten (19 april)

Vandaag, dinsdag 19 april, is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Deze dag is bedoeld om extra bewustwording te creëren rondom pesten, met het doel om dit de rest van het jaar door te zetten. In 2017 waren maar liefst ruim een half miljoen werknemers slachtoffer van...

Lees meer
Gewijzigde norm voor hoogwerkers de NEN-EN 280

Gewijzigde norm voor hoogwerkers de NEN-EN 280

Graag willen wij jullie meenemen in de recentelijke normwijzigingen van de NEN-EN 280 hoogwerkers. De NEN-EN 280 hoogwerkers gaat over de technische veiligheid van hoogwerkers. In deze norm staat onder andere de specificatie van de technische veiligheidseisen en...

Lees meer
Governance Code zet in op veiligheidsbewustzijn

Governance Code zet in op veiligheidsbewustzijn

Met ingang van 1 januari 2022 hebben opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als een verplichting opgenomen in de door hun op de markt gezette aanbestedingen en opgestelde contracten. Ondanks dat er...

Lees meer
Leidraad werken met een werkbak

Leidraad werken met een werkbak

In 2020 zijn er door de overheid een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het werken met een werkbak of werkplatform. Deze nieuwe wijziging zorgde voor veel onduidelijkheid bij werkgevers en gebruiker en was het werken in een werkplatform of werkbak in sommige gevallen...

Lees meer
30 maart Bewust veilig-dag

30 maart Bewust veilig-dag

Veiligheid en gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal; van werkgevers en werknemers. Deze onderwerpen kunnen ook niet genoeg aandacht krijgen. Om het belang van veiligheid en gezondheid nogmaals onder de aandacht te brengen is er jaarlijks de Bewust...

Lees meer
De RI&E en gevaarlijke stoffen

De RI&E en gevaarlijke stoffen

Wanneer er in uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen dan is het goed om te weten dat de Nederlandse Arbeidsinspectie het beleid ten aanzien van sanctioneren van het ontbreken van het gevaarlijke stoffen deel in de risico-inventarisatie en -evaluatie...

Lees meer
Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Op dit moment is het misschien wel het meest besproken onderwerp; ongewenst gedrag. Wat zegt de Arbowet hierover? En wat houdt dit in voor u als werkgever? Onder ongewenst gedrag valt bijvoorbeeld pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze...

Lees meer