Home » Actueel

Actueel

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Vrolijk Pasen!

Vrolijk Pasen!

Ikas wenst iedereen een fijn Paasweekend toe!

Vandaag op Goede Vrijdag zijn wij geopend en bereikbaar.
Op de tweede Paasdag, 1 april, zijn wij gesloten.

Lees meer
Bewust Veilig-dag 2024

Bewust Veilig-dag 2024

Op 27 maart is het Bewust Veilig-dag 2024. Op deze dag wordt er door honderden bedrijven in de bouw, techniek en onderhoudssector stilgestaan bij het belang van veilig en gezond werken. Deze dag is een initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Onderhoud NL en Aannemersfederatie Nederland. Honderden bedrijven doen aan deze dag mee.

Lees meer
Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)

Vanaf 1 juli 2020 is de wettelijke grenswaarde voor DME van kracht. Deze grenswaarde is van toepassing op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers aan dieselmotoremissies (DME) blootgesteld worden.

Lees meer
Het bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan

Ieder bedrijf hoopt natuurlijk dat er nooit een grote calamiteit in het bedrijf zal plaatsvinden, maar een calamiteit kan ook in de directe omgeving plaatsvinden en consequenties hebben voor de omgeving en de eigen werklocatie. Het is belangrijk om duidelijk en helder te hebben wat er gedaan moet worden bij een calamiteit. Om dit in goede banen te leiden moet een bedrijf een bedrijfsnoodplan, oftewel een calamiteitenplan opstellen. Dit plan is een draaiboek waarin vastgelegd is wie, welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en welke soorten van calamiteiten zich kunnen voordoen in de organisatie.

Lees meer
Werkdruk en ongewenst gedrag

Werkdruk en ongewenst gedrag

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) krijgt binnen bedrijven gelukkig steeds meer aandacht. Een belangrijk aandachtspunt, want werkstress is een grote veroorzaker van verzuim, lagere productiviteit en een veranderende sfeer binnen een bedrijf.

Lees meer
Financiële tegemoetkoming beroepsziekten

Financiële tegemoetkoming beroepsziekten

Werknemers die tijdens hun werk een beroepsziekte hebben opgelopen kunnen vanaf 1 januari 2023 een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen bij de overheid. In het verleden was deze regeling alleen van toepassing op (oud) werknemers die waren blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk en daardoor gediagnosticeerd waren met longkanker door asbest, allergische beroepsastma of de schildersziekte.

Lees meer
Ramadan

Ramadan

Het jaarlijkse vastenmaand ramadan begint dit jaar maandag 11 maart bij zonsopgang (eerste iftar) voor Moslims. Hoewel er geen wettelijke verplichtingen of regels zijn rondom het werken tijdens de ramadan, is het goed om als werkgever hierover afspraken te maken. Het niet eten en drinken heeft op sommige werknemers een flinke wisselwerking. Het kan dat werknemers zich minder fit voelen, omdat hun ritme anders is dan normaal en ze daardoor minder geconcentreerd hun werk kunnen verrichten. Hierdoor kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan.

Lees meer
Koolmonoxide

Koolmonoxide

In Nederland kennen wij de Gezondheidsraad. Dit is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die als wettelijke taak heeft de regering en het parlement te adviseren op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg.

Lees meer
Ontslag door het toepassen van het zerotolerancebeleid

Ontslag door het toepassen van het zerotolerancebeleid

Veel bedrijven hanteren een beleid waarbij geen enkele overtreding van de veiligheidsregels is toegestaan; het zogenaamde zerotolerancebeleid. Hierbij is het beleid, dat ongeacht de ernst van de overtreding of de excuses van de werknemer, er een direct gevolg is voor de werknemer. Overtreedt de werknemer die grens, dan zal de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer worden beëindigd.

Lees meer
Al kans op tekenbeten

Al kans op tekenbeten

Door de hoge temperaturen in februari, zijn de teken ook actief geworden, dat meldt Tekenradar.nl. Van een tekenbeet kun je ernstig ziek worden en hierdoor vormt het ook een risico voor werknemers die werkzaamheden verrichten in hoog gras of dode bladeren.

Lees meer