Home » Onze diensten » Keuringen & inspectie

Keuringen en inspectie

Arbeidsongevallen dienen te worden voorkomen, het is daarom zeer belangrijk om het risico op en de ernst ervan beperken. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarom is er een wettelijke plicht om arbeidsmiddelen, verbandmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te keuren.  

Uitgangspunt is dat uw arbeidsmiddelen minimaal jaarlijks gekeurd moeten worden. De keuringsfrequentie wordt bepaald door de risico’s welke opgenomen moeten zijn in de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Afhankelijk van het risico kan een frequentie van meer dan eenmaal per jaar noodzakelijk zijn. Daarnaast geldt dat in sommige situaties stellen een certificeringsnorm of verzekeraar specifieke eisen stelt aan de keuringsfrequentie. 

Al onze keuringen worden volledig conform vigerende wet- en regelgeving uitgevoerd. Dit betekent ook dat onze keurmeesters volledig gecertificeerd zijn. Verder is alles zodanig opgezet dat keuringen snel en efficiënt door ons worden verricht. Met onze mobiele werkplaats komen wij op locatie voorrijden. Ook omdat wij kleine reparaties ter plekke kunnen uitvoeren worden de arbeidsmiddelen zo kort onttrokken dat uw productieproces nauwelijks wordt verstoord door de keuring.

Ikas is volkomen onafhankelijk van producenten van arbeidsmiddelen. Daarom hebben wij ook geen enkel belang bij de uitkomst van keuringen; afkeur wordt dan ook niet door ons in rekening gebracht.

Voordat wij starten met de keuringen wordt met u besproken hoe het administratieve systeem wordt opgezet, uiteraard is het mogelijk dat wij aansluiten op een bestaand systeem, of er kan besloten een geheel nieuw systeem worden opgezet.

Bijkomend voordeel is als u de keuringen door ons laat verrichten, is dat u aan het eind van de keuring exact weet waar uw middelen zijn en welke middelen in uw organisatie in omloop zijn.

Elektrisch gereedschap

Onze keuringen van elektrisch gereedschap worden volledig uitgevoerd volgens de NEN 3140. Onze keuringen worden verricht door een daartoe bevoegde keurmeester.

Draagbaar klimmateriaal

Onder draagbaar klimmaterieel vallen voor ons onder ladders en trappen. Een zeer belangrijke keuring, al jaren is het vallen van hoogte de oorzaak van de meeste ernstige en dodelijke arbeidsongevallen.

Aluminium rolsteigers

Het gebruik van aluminium rolsteigers wordt in veel branches op grote schaal toegepast. Helaas gebeuren er jaarlijks ook veel ernstige ongevallen met rolsteigers.

Hijs- en hefmiddelen

Wij keuren hijs- en hefmiddelen die gebruikt worden onder de haak tot twee ton. Hieronder valt onder andere kettingwerk, kabels, lijnklemmen, hijsklemmen, dommekrachten, hijsbanden, vijzels en grijpers.

Valbeveiligings-
installaties

Is uw dak voorzien van een valbeveiligingsinstallatie en bent u eigenaar van het gebouw dan bent u verplicht om deze installatie jaarlijks te keuren.

Persoonlijke valbeveiliging

Behalve de verplichting tot het keuren van arbeidsmiddelen rust er ook een verplichting op het jaarlijks keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 

Brandblusmiddelen

Onmisbaar om een beginnende brand te detecteren en te blussen  is de aanwezigheid van brandblussers, brandslangen op haspels, melders en noodverlichting noodzakelijk.

BHV Koffers

Als er wat gebeurd… dan wilt u niet misgrijpen, juist op die momenten kan de aanwezigheid van een goede BHV koffer van levensbelang zijn. BHV koffers dienen jaarlijks te worden gecontroleerd.

AED

Wanneer een AED wordt gepakt, dan is er sprake van een acuut levensbedreigende situatie. Het is van levensbelang dat de AED naar behoren werkt.