Home » Onze diensten » Keuringen & inspectie

Keuringen en inspectie

wettelijk verplichte keuringen. Doel van deze verplichtingen is dat arbeidsmiddelen, verbandmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen veilig te gebruiken zijn. Helaas vinden er jaarlijks nog veel arbeidsongevallen plaats met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Het uitgangspunt is dat uw arbeidsmiddelen jaarlijks gekeurd moeten worden. Echter dient de benodigde frequentie, dit kan vaker dan éénmaal per jaar moeten plaatsvinden, dient te zijn opgenomen in de Risico-, Inventarisatie- & Evaluatie (RI&E) van uw bedrijf. In sommige gevallen zijn er ook specifieke eisen van toepassing afkomstig uit een certificeringsnorm of verzekeraar.

Wij verrichten al onze keuringen volledig conform de vigerende wet- en regelgeving. Onze infrastructuur is zo ingericht om de keuringen snel en efficiënt uit te voeren. De keuringen kunnen door ons worden uitgevoerd op uw eigen locatie of projectlocatie.  Dit kunnen wij doen doordat wij een volledig ingerichte mobiele werkplaats hebben; hierdoor is het mogelijk om ook kleine reparatie ter plekke uit te voeren. Onze werkwijze zorgt ervoor dat uw wettelijk verplichte keuringen worden verricht zonder verstoring van uw productie proces.

Wij hebben geen enkel belang bij de uitkomsten van de keuring, mochten arbeidsmiddelen afgekeurd worden dan worden deze niet door ons in rekening gebracht. Voordat wij starten met de keuringen wordt met u besproken hoe het administratieve systeem wordt opgezet, uiteraard is het mogelijk dat wij aansluiten op een bestaand systeem, of er kan besloten een geheel nieuw systeem worden opgezet.

Bijkomend voordeel is als u de keuringen door ons laat verrichten, is dat u aan het eind van de keuring exact weet waar uw middelen zijn en welke middelen in uw organisatie in omloop zijn.

Elektrisch gereedschap

Onze keuringen van elektrisch gereedschap worden volledig uitgevoerd volgens de NEN 3140. Onze keuringen worden verricht door een daartoe bevoegde keurmeester.

Draagbaar klimmateriaal

Onder draagbaar klimmaterieel vallen voor ons onder ladders en trappen. Een zeer belangrijke keuring, al jaren is het vallen van hoogte de oorzaak van de meeste ernstige en dodelijke arbeidsongevallen.

Aluminium rolsteigers

Het gebruik van aluminium rolsteigers wordt in veel branches op grote schaal toegepast. Helaas gebeuren er jaarlijks ook veel ernstige ongevallen met rolsteigers.

Hijs- en hefmiddelen

Wij keuren hijs- en hefmiddelen die gebruikt worden onder de haak tot twee ton. Hieronder valt onder andere kettingwerk, kabels, lijnklemmen, hijsklemmen, dommekrachten, hijsbanden, vijzels en grijpers.

Valbeveiligings-
installaties

Is uw dak voorzien van een valbeveiligingsinstallatie en bent u eigenaar van het gebouw dan bent u verplicht om deze installatie jaarlijks te keuren.

Persoonlijke valbeveiliging

Behalve de verplichting tot het keuren van arbeidsmiddelen rust er ook een verplichting op het jaarlijks keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). 

Brandblusmiddelen

Onmisbaar om een beginnende brand te detecteren en te blussen  is de aanwezigheid van brandblussers, brandslangen op haspels, melders en noodverlichting noodzakelijk.

BHV Koffers

Als er wat gebeurd… dan wilt u niet misgrijpen, juist op die momenten kan de aanwezigheid van een goede BHV koffer van levensbelang zijn. BHV koffers dienen jaarlijks te worden gecontroleerd.

AED

Wanneer een AED wordt gepakt, dan is er sprake van een acuut levensbedreigende situatie. Het is van levensbelang dat de AED naar behoren werkt.