Home » Onze diensten » Keuringen & inspectie » Aluminium rolsteigers

Aluminium rolsteigers

Het gebruik van aluminium rolsteigers wordt in veel branches op grote schaal toegepast. Helaas gebeuren er jaarlijks ook veel ernstige ongevallen met rolsteigers. Om de risico’s te beperken zijn ook aluminium rolsteigers keuring plichtig.

Onze keuringen worden uitgevoerd door de gecertificeerde keurmeester. Nadat de aluminium rolsteiger door ons zijn gecontroleerd worden deze voorzien van een uniek identificatienummer, keuringssticker in de jaarkleur met nieuwe keuringsdatum. Van iedere door ons gekeurde rolsteiger ontvangt u van ons een certificaat van goedkeuring.

In de praktijk zien wij nog vaak dat, ondanks dat, aluminium rolsteigers zijn gekeurd niet op een juiste manier worden opgebouwd. Wilt u zekerstellen dat uw medewerkers het opbouwen en het gebruiken van de rolsteiger op een juiste manier uitvoeren dan verzorgen wij graag de praktijktraining “veilig opbouwen en gebruik van aluminium rolsteigers” voor u.

Wilt u meer weten over keuring en inspectie van aluminium rolsteigers?