Home » Onze diensten » Consultancy

Consultancy

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Corona

Begin 2020 is de hele wereld geconfronteerd met Corona oftewel het COVID-19 virus. Net na het uitbreken van Corona zijn er allerlei noodmaatregelen getroffen.

Arbeidshygiënisch onderzoek

Wanneer blijkt dat uw medewerkers worden blootgesteld factoren die de gezondheid kunnen schaden, dan is een onderzoek vereist.

Werkplekinspectie

Een belangrijke manier voor het verkrijgen van input om inzichtelijk te krijgen hoe uw bedrijf presteert op het gebied van veiligheid is het uitvoeren van werkplekinspecties.

CE-markering

Alle machines die in Nederland worden gebruikt dienen te zijn voorzien van een CE-markering. Indien een machine bijvoorbeeld niet CE gemarkeerd is, is het ook niet mogelijk om deze te laten keuren.

Veiligheidsstudies

Veiligheid is een specialisme en ongetwijfeld zullen zich in de praktijk situatie voordoen waarbij u graag het advies zou willen hebben van een expert.

Ongevalsonderzoek

We hopen natuurlijk allemaal dat het nooit nodig is. Maar soms vinden er ongevallen met ernstige afloop plaats. Ikas is expert in het verrichten van ongevalsonderzoek.

Gevaarlijke stoffen

In veel bedrijven worden medewerkers vaak blootgesteld aan stoffen die vrijkomen bij hun werk. Hierbij valt onder andere te denken aan dieselrook uit vrachtwagens of aggregaten.

Bedrijfsnoodorganisatie

Het goed inrichten van een bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening is voor iedere organisatie van belang, of het nu gaat om een sportvereniging of industrie bedrijven.