Home » Onze diensten » Consultancy » Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

In veel bedrijven worden medewerkers vaak blootgesteld aan stoffen die vrijkomen bij hun werk. Hierbij valt onder andere te denken aan dieselrook uit vrachtwagens of aggregaten, kwarts en houtstof in de bouw. De meeste van de stoffen waar medewerkers aan blootgesteld worden hebben in meer of mindere maten een effect op de veiligheid en gezondheid van werknemers maar ook bijvoorbeeld op de omgeving (milieu impact).

Of werknemers of de omgeving te maken krijgt met effecten van de blootstelling is afhankelijk van de hoeveelheid stof waaraan men wordt blootgesteld maar ook aan de hoeveelheid, dit in combinatie met de tijdsduur. Bij sommige stoffen kan een kleine kortdurende blootstelling al een enorm gezondheidseffect hoger.

Om gezondheidsschade te voorkomen is het noodzakelijk om de mogelijke risico’s en de effecten op de gezondheid te inventariseren. Ikas kan u hierbij ondersteunen of volledig ontzorgen.

Wilt u meer weten over de ondersteuning op het gebied van gevaarlijke stoffen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer weten over de ondersteuning op het gebied van gevaarlijke stoffen?