Loading...
Ikas 2021-05-03T12:55:49+00:00

IKAS

Al vanaf de oprichting in 1997 is Ikas altijd een familiebedrijf gebleven. Van oorsprong, lag de focus met name op het keuren en inspecteren van arbeidsmiddelen in Nederland. Tegenwoordig vinden de activiteiten van Ikas ook buiten de grenzen van Nederland plaats en is er een diversiteit van diensten ontstaan. De kracht van onze organisatie wordt in zeer hoge mate bepaald door onze mensen. De kwaliteit en service van onze diensten zijn gebaseerd op de kennis, kunde en inzet van al onze medewerkers, die met veel passie, -ieder in zijn/haar eigen specialisme- sterk betrokken zijn bij onze organisatie.  Wat de vorige generatie voor ons heeft opgebouwd wordt door ons gekoesterd en gerespecteerd om gezamenlijk verder te bouwen aan een gezonde en zekere toekomst.

Het is ons streven om onze klanten volledig te kunnen begeleiden op het gebied van veilig ondernemen, en een betrouwbare partner te zijn en te blijven voor al onze relaties.

  • ©FotostudioWierd
  • ©FotostudioWierd
  • ©FotostudioWierd

KEURING & INSPECTIE

RISICO INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

Risicobeheersing

Iedere werkgever is wettelijk verplicht (Arbeidsomstandighedenwet art. 5) om een Risico Inventarisatie –en evaluatie inclusief bijbehorend Plan van Aanpak te hebben. In de Risico Inventarisatie –en Evaluatie worden wettelijk vastgestelde onderwerpen behandeld. De Risico Inventarisatie –en Evaluatie dient minimaal eens per 3 jaar opnieuw te worden uitgevoerd, tenzij er grote wijzigingen binnen uw organisatie hebben plaatsgevonden, dan dient de Risico Inventarisatie –en evaluatie ge-update te worden. Behalve de wettelijke verplichting tot het hebben van een Risico Inventarisatie –en evaluatie kan het niet hebben van dit document grote gevolgen hebben voor uw bedrijfscontinuïteit en (persoonlijke) aansprakelijkheid. Een Risico Inventarisatie – en evaluatie is het fundament van uw veiligheidsbeleid; wanneer u als werkgever inzichtelijk heeft wat de risico’s zijn, kunt u passende maatregelen nemen.

Stappenplan

Het opstellen van een Risico Inventarisatie –en Evaluatie gebeurt altijd door het doorlopen van een aantal stappen. Zo worden huidige bedrijfsdocumenten door ons beoordeeld, worden er rondgangen uitgevoerd in uw organisatie en wordt er gesproken met uw medewerkers. Dit gezamenlijk met de toetsing aan de vigerende wet –en regelgeving wordt samengevoegd tot de Risico Inventarisatie –en Evaluatie. De resultaten en de te nemen beheersmaatregelen worden met u besproken en hieruit ontstaat het Plan van Aanpak.

Onze doelstelling is het afleveren van maatwerk; waarbij de opgestelde documenten een toegevoegde waarde hebben voor uw organisatie en als fundament voor uw veiligheidsorganisatie kunnen dienen.

MANAGEMENTSYSTEMEN

In Nederland bestaat een diversiteit aan veiligheid, kwaliteit  –en milieu managementsystemen. Te denken valt aan systemen zoals VCA en diverse ISO-normen. Ieder systeem afzonderlijk heeft zijn eigen speerpunt, en is er op gericht processen, of deze nu op het gebied van veiligheid, kwaliteit of milieu plaatsvinden, te identificeren en te optimaliseren. De adviseurs van Ikas kunnen u bij het opstellen, implementeren en onderhouden van deze systemen bijstaan. De intensiviteit van de begeleiding wordt samen met u bepaald en is sterk afhankelijk van de capaciteit en mogelijkheden die er zijn binnen uw eigen organisatie en is altijd maatwerk.

OPLEIDINGEN

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (art. 8) is de werkgever verplicht zijn werknemers voorlichting en onderricht te geven en werknemers zijn verplicht tot het volgen van voorlichting en onderricht. Behalve deze wettelijke verplichting zijn er ook nog managementsystemen zoals VCA die eisen stellen ten aanzien van de opleiding van medewerkers.

Ons uitgangspunt is dat de opleidingen niet alleen gegeven moeten worden om te voldoen aan de (wettelijke) verplichting maar ook om een toegevoegde waarde te hebben voor de werkzaamheden/werkprocessen.  Alle door ons gegeven trainingen en cursussen worden aangepast op het niveau van de cursist en worden gegeven op momenten dat het zo min mogelijk effect heeft op uw bedrijfscontinuïteit. Al onze ervaren trainers zijn bevoegd tot het opleiden van medewerkers en zijn praktijkgericht.

Voorbeelden van opleidingen die door ons kunnen worden verzorgd:

  • VCA
  • BHV en AED
  • Heftruck en reachtruck
  • Hoogwerker
  • Interne auditor

PROJECTBEGELEIDING

Ikas verzorgt project begeleiding in de verschillende fases van projecten voor disciplines als Civiel-, Grond-, Weg- en waterbouw (GWW) en industrie.

ACTUEEL

CONTACT 

Onze deskundigheid nodig?
Vul het onderstaande formulier in of neem direct telefonisch contact met ons op.
De Kolk 2A   8255 PE Swifterbant    Tel: 0321 381552

Volg ons op social media