Home » Projecten » Sloop Centrale Harculo

Sloop Centrale Harculo

Locatie

Zwolle

Opdrachtgever

ENGIE

Periode

April 2016 – Maart 2019

Sloop Centrale Harculo

De sloop van Centrale Harculo, beter bekend als de IJsselcentrale in Zwolle was één van de grootste industriële sloopprojecten van de afgelopen jaren. Na ruim 65 jaar trouwe dienst is de centrale afgebroken. De eerste eenheden van de centrale zijn gebouwd als kolencentrale later zijn deze omgebouwd naar gas. Centrale Harculo had het einde van de levensduur behaald en was niet meer geschikt voor een moderne vorm van energie opwekking.

Het project is opgedeeld in verschillende fase. Het project werkt gekenmerkt door veel bijzondere uitdagingen op het gebied van veiligheid. In eerste instantie zijn alle nog aanwezige technische installaties uit het gebouw verwijderd. Vervolgens zijn alle aanwezige asbest bronnen, dit waren er zo’n 450 verwijderd. Ook was er met name rondom de ketels, veel radioactieve slakkenwol aanwezig. De totale sanering van deze gebieden hebben ruim één jaar in beslag genomen.

Op het terrein waren nog twee van de ooit zes schoorstenen aanwezig. Deze twee schoorstenen hadden een hoogte van 112 meter. Na een uitgebreide risicoanalyse op verschillende sloopmethodieken is uiteindelijk besloten om deze schoorstenen explosief te slopen, een sloopmethodiek die in Nederland niet veel wordt toegepast.

In het gebouw waren nog ketels aanwezig waarin sprake was van asbest. Om vrijkomen van asbest te voorkomen en een veilige manier van verwijdering te bewerkstellen voor medewerkers heeft opdrachtnemer de firma Koole een geavanceerde liftconstructie te plaatsen op het ketelstatief. Door het plaatsen van deze liftconstructie was het mogelijk gemaakt om de met asbest beklede ketels in delen te laten zakken en vervolgens de asbestsanering op de begane grond in segmenten te saneren. De afmetingen van dit containment waren enorm; vijfenvijftig meter lang, vijfentwintigmeter breed en dertien meter hoog.

In totaal is er 4,5 hectare tegen de vlakte aan gegaan, dit zijn ruim negen voetbalvelden.

Ikas heeft voor het volledige traject de veiligheidskundige projectondersteuning verzorgd. De ondersteuning bestond o.a. uit het opstellen van het VGM plan ontwerpfase, het beoordelen van documenten van de aannemer (VGM plan uitvoeringsfase en werkplannen). Het uitvoeren van audits en het onderhouden van contact met bevoegd gezag.