Home » Over ons » Onze visie

Onze visie

Als totaalleverancier op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zien wij het als onze missie om u te helpen uw onderneming optimaal in te richten op deze aspecten. En hierbij verliezen wij de nazorg niet uit het oog. Meedenken houdt in dat wij u voortdurend op de hoogte houden van veranderende wet- en regelgeving en marktontwikkelingen.
Het beperken van de gevolgen van aansprakelijkheid wordt voor opdrachtgevers steeds belangrijker. Een veilige en gezonde werkomgeving verkleint het risico op letsel, verzuim en schade. Systematische aandacht hiervoor is goed voor uw medewerkers en bespaart kosten en tijd. 

Wij stellen de kwaliteit van onze dienstverlening centraal. Hieraan doen wij geen concessies. Blijvend voldoen aan de wensen van onze klanten betekent dat Ikas zich voortdurend moet ontwikkelen. Zowel in expertise als in personeelsomvang. Bij dit laatste aspect hanteren wij twee uitgangspunten: groei is geen doel op zich en wij hechten sterk aan onze cultuur van familiebedrijf. 

 De principes waarop Ikas is gesticht blijven de basis voor onze bedrijfscultuur. Dit houdt allereerst een platte organisatie in. Daarnaast is iedere medewerker van gelijke waarde voor ons. Wij blijven elkaar onderling inspireren om tot optimale prestaties te komen. En we investeren blijvend in opleiding en kennis van onze medewerkers.
Met deze uitgangspunten streven wij naar langdurige en betrouwbare partnerschappen.

Een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers