Home » Projecten » Windpark de Groene Delta

Windpark de Groene Delta

Locatie

Nijmegen

Opdrachtgever

ENGIE

Periode

November 2020 – heden

Op het voormalig productie terrein van Centrale Gelderland realiseert opdrachtgever Energiebedrijf ENGIE twee windturbines. Deze windturbines krijgen een maximale ashoogte van 112 meter, en een maximale rotordiameter van 132 meter en een maximale tiphoogte van 172 meter. De windmolens worden gebouwd op het terrein van centrale Gelderland tussen de Noordkanaalhaven en de Waal in Nijmegen.

Ikas verricht op dit project veiligheidskundige projectondersteuning in de voorbereidende fase. Er wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van het VGM ontwerpplan en het beoordelen van het VGM plan uitvoeringsfase en de werkplannen.