Home » Projecten » The Green Village Delft

The Green Village Delft

Locatie

Delft

Opdrachtgever

The Green Village

Periode

November 2018 – Februari 2019

The Green Village Delft

The Green Village in Delft is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU in Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek integraal hun experimentele duurzame innovaties.

De werkzaamheden die op het terrein moeten op een veilige en verantwoordelijke manier worden uitgevoerd. Ook moet het publiek die het terrein vrij kan bezoeken dit kunnen doen op een verantwoorde manier.

Voor The Green Village heeft Ikas een uitgebreide risico inventarisatie- en evaluatie opgesteld (RI&E). In deze RI&E zijn de risico’s volledig in kaart gebracht en een advies gegeven voor de te nemen beheersmaatregelen.