Home » Onze diensten » Consultancy » Ongevalonderzoek

Ongevalsonderzoek

We hopen natuurlijk allemaal dat het nooit nodig is. Maar soms vinden er ongevallen met ernstige of soms dodelijke afloop plaats. Ikas is expert in het verrichten van ongevalsonderzoek. Wij zijn voor onze klanten hiervoor 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Zodra zich een ernstig ongeval voordoet kunt u dit telefonisch bij ons melden, afhankelijk van de ernst en de gevolgen van het ongeval zullen wij direct ter plekke op de ongevalslocatie komen. Indien gewenst en noodzakelijk kunnen wij voor u de melding aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) verzorgen.

Een ongevalsonderzoek die door ons wordt verricht is altijd een diepgaand onderzoek waarbij gebruikt wordt gemaakt van bewezen ongevalsmethodieken. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage inclusief aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van het ongeval. In sommige gevallen leidt het ongeval ertoe dat de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) moet worden aangepast.

Wilt u meer weten over hoe Ikas u kan bij staan bij het verrichten van onderzoek naar ongevallen en incidenten neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer weten over onze bijstand bij het onderzoeken van ongevallen en incidenten?