Home » Onze diensten » Risico inventarisatie » Bedrijfsbrede RI&E

Bedrijfsbrede RI&E

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht de risico’s en gevaren die zich binnen de onderneming kunnen plaatsvinden in kaart te brengen. Deze inventarisatie noemen we de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). In dit document wordt een vaststelling gedaan van de actuele veiligheids- en gezondheidsgevaren van uw onderneming. Deze RI&E dient minimaal één keer per drie jaar te worden uitgevoerd en dient te worden herhaald als zich wijzigingen voordoen binnen uw organisatie.

Een risico inventarisatie wordt altijd door één van onze veiligheidskundige uitgevoerd. Door ons zal worden gestart met het doornemen van uw bedrijfseigen documenten. Daarna zal er een bedrijfsbezoek plaatsvinden en daarbij zullen ook interviews gehouden worden met verschillende medewerkers die werkzaam zijn binnen uw organisatie. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van uw organisatie.

De objectieve waarnemingen worden door de veiligheidskundige vastgelegd in een praktisch toepasbaar document. In dit document worden de gevaren en de veiligheids; gezondheids- én branche specifieke risico’s binnen de organisatie in beeld te brengen. Het resultaat hiervan wordt samen met een advies van verbetermaatregelen vastgelegd in het plan van aanpak (PvA). De door ons opgestelde RI&E kan indien gewenst worden door een kerndeskundige, dit is een extra controlemoment om te beoordelen of de door ons opgestelde RI&E voldoet aan alle wettelijke eisen.

Wilt u meer weten over een bedrijfsbrede RI&E?