Home » Onze diensten » Consultancy » Werkplekinspectie

Werkplekinspecties

Een belangrijke manier voor het verkrijgen van input om inzichtelijk te krijgen hoe uw bedrijf presteert op het gebied van veiligheid is het uitvoeren van werkplekinspecties. Het uitvoeren van een werkplekinspectie is niet alleen verplicht vanuit de VCA en ISO 45001 maar kan ook bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbewustzijn van medewerkers.

Medewerkers vinden het soms lastig om een goed inhoudelijk werkplekinspectie uit te voeren of het kan soms als organisatie prettig zijn dat een veiligheidskundige een rondgang maakt binnen de organisatie en zo in kaart te brengen welke risico’s zich in de organisatie kunnen voordoen.

Van een door ons uitgevoerde werkplekinspectie ontvangt u altijd een uitgebreide rapportage voorzien van foto’s, identificatie van de grootte van het risico zodat u eenvoudig kan prioriteren en een advies voor het nemen van eventuele beheersmaatregelen (indien van toepassing). Wij rapporteren niet alleen negatieve bevindingen maar ook positieve bevindingen zodat u deze eenvoudig kan toepassen in uw veiligheidsbewustzijnprogramma.

Wilt u meer weten over werkplekinspecties?