Corona

Begin 2020 is de hele wereld geconfronteerd met Corona oftewel het COVID-19 virus. Net na het uitbreken van Corona zijn er allerlei noodmaatregelen getroffen welke door ons handig zijn verwerkt in een overzichtelijke flyer. Inmiddels is de Corona in Nederland onder controle en moet een nieuwe uitbraak worden voorkomen.

Dit betekend dat een aantal maatregelen zullen moeten gaan behoren tot het nieuwe nu en u als organisatie uw beleid hierop zal moeten aanpassen. Het begint door exact te identificeren waar de risico’s zich voor kunnen doen in uw organisatie en te identificeren hoe groot het risico voor uw organisatie is. Dit doet u door het opstellen van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) heeft uw organisatie al een RI&E en is corona nog niet als risico geïdentificeerd dan dient u dit alsnog op te nemen in de RI&E.

Na het identificeren van het risico kunt u gaan starten met het nemen van beheersmaatregelen. Deze beheersmaatregelen kunnen bestaan uit verschillende maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanpassen van werkplekken, het motiveren van thuiswerk of het beschikbaar stellen van PBM’s (mondkapjes, handgel etc.).

Het is goed om al deze maatregelen te verwerken in een duidelijk en overzichtelijk coronaprotecol. Zo weten medewerker precies waar ze aan toe zijn en welke maatregelen of acties van hen worden verlangt.

Wilt u meer informatie over Corona en de mogelijke beheersmaatregelen dan kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u meer informatie over Corona en daarmee samenhangende beheersmaatregelen?