Home » Onze diensten » Consultancy » Arbeidshygiënisch onderzoek

Arbeidshygiënisch onderzoek

Is tijdens het uitvoeren van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) geconstateerd dat uw medewerkers blootgesteld worden aan bijvoorbeeld:

  • Hinderlijk geluid
  • Een slecht binnenklimaat (luchtvochtigheid en temperatuur)
  • Schadelijke chemische stoffen
  • Biologische agentia (schimmels en bacteriën)
  • Onvoldoende verlichting
  • Hand-, arm-, en lichaamstrillingen

Dan is het (laten) verrichten van verder onderzoek vereist. Ikas kan verder onderzoek voor uw verrichten.

Heeft u een probleemstelling binnen uw organisatie en wilt u weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen neem dat vrijblijvend contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op om u te oriënteren op wat wij voor u kunnen doen.