BHV Koffers

Als er wat gebeurd… dan wilt u niet misgrijpen, juist op die momenten kan de aanwezigheid van een goede BHV koffer van levensbelang zijn. BHV koffers dienen jaarlijks te worden gecontroleerd. Deze controle kan door ons worden uitgevoerd, tijdens deze controle wordt gecontroleerd of de houdbaarheidsdatums nog voldoen en of de koffers zijn afgestemd op de specifieke behoefte van uw organisatie.

Onze ervaring is dat, helaas, er vaak oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van BHV koffers. Dit is dan ook de reden dat alle BHV koffers na controle door ons wordt verzegeld. In geval van nood kan deze verzegeling door de uitoefening van een lichte kracht eenvoudig te openen. Ontbrekende zaken uit de BHV koffer kunnen door ons ter plekke worden aangevuld.

Behalve dat de noodmiddelen in uw organisatie aanwezig dienen te zijn, dienen uw medewerkers voldoende opgeleid te zijn om deze middelen op een juiste manier toe te passen. Onze opleidingen worden volledig aangepast op de aanwezige risico’s binnen uw organisatie.

Wilt u meer weten over keuring en inspectie BHV koffers?