AED

Wanneer een AED wordt gepakt, dan is er sprake van een acuut levensbedreigende situatie. Het is van levensbelang dat de AED naar behoren werkt. Een jaarlijkse keuring van de AED is dan ook verplicht. Onze keurmeesters zijn bevoegd tot het keuren van alle voorkomende merken. Mocht uw AED gebruikt is bij een reanimatie dan bent u verplicht om uw AED te laten herkeuren.

Behalve het aanwezig zijn van de AED is het ook van belang dat deze gebruikt wordt tijdens calamiteiten door voldoende opgeleide medewerkers. Al onze BHV opleidingen zijn inclusief het gebruik van de AED.

Wilt u meer weten over keuring en inspectie van uw AED?