Home » Onze diensten » Risico inventarisatie » Aanvullende RI&E

Aanvullende RI&E

In de bedrijfsbrede RI&E wordt op hoofdlijnen gekeken naar de risico’s en beheersmaatregelen. Soms kan het noodzakelijk zijn om op bepaalde onderwerpen dieper in te gaan. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld; gevaarlijke stoffen en omgaan met risicovolle arbeidsmiddelen.

In de aanvullende RI&E wordt specifiek gekeken naar risico’s die zich met betrekking tot één specifiek onderwerp kunnen voordoen in de organisatie. De genoemde beheersmaatregelen zullen zich ook beperken tot het specifieke onderwerp.

Wilt u meer weten over aanvullende RI&E’s?