Home » Onze diensten » Risico inventarisatie » Functie- en/of VGM RI&E

Functie en/of VGM RI&E

In de functie RI&E, worden alle risico’s omvat die specifiek op één functie van toepassing zijn. In dit document worden niet alleen de risico’s benoemd maar ook de te nemen beheersmaatregelen om de risico’s terug te brengen tot een acceptabel niveau.  De functie RI&E of VGM RI&E worden in sommige gevallen verplicht gesteld vanuit een norm zoals bijvoorbeeld VCA.

Een functie RI&E wordt altijd opgesteld door een veiligheidskundige, de vastlegging gebeurd in een praktisch toepasbaar en leesbaar document.

Wilt u meer weten over de functie RI&E?