De nieuwe SZW-lijst is gepubliceerd! Deze lijst is een essentiële bron voor iedereen die streeft naar een veilige werkplek. De lijst bevat namelijk informatie over stoffen en processen die kankerverwekkend zijn, mutageen zijn (kunnen erfelijk materiaal beschadigen) of giftig zijn voor de voortplanting. 

De publicatie van de SZW-lijst is van groot belang voor het bevorderen van een veilige- en gezonde werkomgeving, aangezien het bedrijven helpt om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van hun personeel.

De lijst wordt regelmatig geactualiseerd om de nieuwste wetenschappelijke inzichten en regelgeving te reflecteren en biedt een cruciaal referentiepunt voor naleving van de Arbowetgeving. 

Heeft u vragen over CMR-stoffen of het gebruik hiervan binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.