Een veel gebruikte term in veiligheid is de “arbeidshygiënische strategie”, maar wat is dit nu precies? In dit artikel leggen we dit graag aan je uit, zodat je als werkgever precies weet welke maatregelen er genomen moeten worden binnen het bedrijf om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De arbeidshygiënische strategie is kort gezegd de volgorde waarin bedrijven maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen, dat het werk zo gezond en veilig mogelijk gedaan kan worden.

De arbeidshygiënische strategie bestaat uit vier verschillende stappen:

  1. Bronmaatregelen
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer een risico wordt geïnventariseerd is dit veelal afkomstig vanuit de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Na het vaststellen van de risico’s is het zaak om beheersmaatregelen te nemen om het risico in zijn geheel weg te nemen of naar een acceptabel niveau  terug te brengen. Deze beheersmaatregelen dienen dan volgens de arbeidshygiënische strategie te worden genomen . Het principe werkt eigenlijk vrij eenvoudig; je start bij de hoogst mogelijke maatregel; bronaanpak. Wanneer dit niet mogelijk is, neem je andere maatregelen van de bovenstaande lijst.

Laten we het eens bekijken met een voorbeeld. Bij een bedrijf dat zonnepanelen legt op daken, is het vallen van hoogte, één van de risico’s is . Wanneer de werkgever bronmaatregelen wil toepassen, dan dient de bron van het gevaar weggenomen te worden. In dit geval dus het werken op hoogte. Maar als de klant toch graag die zonnepanelen wil en het dak niet lager kan worden gemaakt, dan is bronaanpak in dit geval niet mogelijk.

Dan gaan we kijken naar de volgende stap, namelijk het nemen van collectieve maatregelen. In het geval van het werken op hoogte kan dit bijvoorbeeld het plaatsen van een steiger rondom het gebouw zijn, waardoor er een verminderd risico is op vallen van hoogte.

Wanneer dit niet mogelijk is, kijken we naar een lagere stap, namelijk het nemen van individuele maatregelen. Het aanbrengen van ankerpunten op daken is bij het werken op hoogte, een voorbeeld van individuele maatregelen. Pas wanneer dit allemaal niet mogelijk is, mogen er persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt.

We zien vaak dat bedrijven, die maatregelen willen nemen om het risico te verminderen, dit doen door middel van het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is onterecht en dus niet toegestaan! Wanneer er alternatieven mogelijk zijn, die hoger in de arbeidshygiënische strategie liggen, zullen deze eerst moeten worden genomen. Er is wel een uitzondering op deze regel: het redelijkerwijs principe. Dit houdt in dat je als werkgever geen maatregelen hoeft te nemen die redelijkerwijs niet van jou verwacht kunnen worden.

Wilt u meer weten over het toepassen van de arbeidshygiënische strategie? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.