Home » Onze diensten » Opleidingen » Werken op hoogte

Werken op hoogte

Wanneer er op een hoogte wordt gewerkt hoger dan 2,50 meter spreekt de Arbowet van het werken op hoogte. Het werken op hoogte brengt risico’s met zich mee, deze risico’s moet u verplicht in kaart brengen in uw Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Wanneer medewerkers op hoogte moeten werken bent u verplicht medewerkers te informeren over de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen.

In de praktijk zien wij vaak dat medewerker zich bewust is van het risico van het werken op hoogte; de werknemer is zich bewust dat er maatregelen genomen moeten worden om het vallen van hoogte te voorkomen. Vaak zien wij echter in de praktijk dat de verstrekte middelen niet op een juiste manier worden toegepast. Dit brengt een groot risico op “schijnveiligheid” met zich mee, immers de medewerker is in de veronderstelling dat hij/zij beschermd is tijdens een val maar dit is echter door verkeerde toepassing niet het geval.

Tijdens deze opleiding wordt stil gestaan bij de volgende onderwerpen:

  • Wet- en regelgeving omtrent het werken op hoogte
  • Herkennen van de gevaren en het inschatten van risico’s
  • Het juist toepassen van veiligheids- en beschermingsmiddelen
  • Een val en dan….

Tijdens de opleiding wordt specifiek aandacht besteed aan wat er dient te gebeuren als er een val wordt gemaakt. Zo is men verplicht om valbeveiliging ter keuring aan te bieden. Maar ook dient er vooraf aan de start van de werkzaamheden nagedacht te worden hoe een redding op hoogte dient plaats te vinden (dit dient opgenomen te zijn in de RI&E of TRA) en welke maatregelen er genomen moeten worden om suspensie trauma te voorkomen.

Een opleiding werken op hoogte duurt ongeveer 2 uur en kan op uw eigen bedrijfslocatie of projectlocatie worden gegeven. Bent u geïnteresseerd in deze opleiding neem dan contact met ons op. 

Zorg dat het veilig is

Wilt u meer weten over deze opleiding?