Jaarlijks vinden er nog altijd veel dodelijke ongevallen in Nederland plaats. Oorzaak nummer één is nog altijd het vallen van hoogte. Vanaf het werken op een hoogte van 2 ½ meter of daar waar sprake is van een verhoogd risico, bijvoorbeeld bij het werken boven water, is de werkgever verplicht maatregelen te nemen om valgevaar te voorkomen.

Het werken op hoogte brengt verschillende risico’s met zich mee:

  • Vallen van hoogte
  • Vallen door vloeropeningen (denk hierbij ook aan daklichten)
  • Getroffen worden door voorwerpen die van hoogte vallen
  • Langere vluchtweg in geval van calamiteiten

Voordat er gestart wordt met het werken op hoogte moet altijd worden nagegaan of het werken op hoogte kan worden voorkomen of het werk op een andere manier kan worden uitgevoerd. Dit noemen we het toepassen van de arbeidshygiënische strategie.

Wanneer het werk niet op een andere manier kan worden uitgevoerd dienen de risico’s en beheersmaatregelen in kaart te worden gebracht in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een praktische animatie video gemaakt over de gevaren van werken op hoogte en de mogelijke beheersmaatregelen die kunnen worden genomen.

Wilt u meer informatie over werken op hoogte? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.