Het inademen van gevaarlijke stoffen of zuurstofarme lucht kan bij werknemers leiden tot ernstige gezondheidsschade. Wanneer het niet mogelijk is om de arbeidshygiënische strategie voldoende op te volgen, dan kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt. Er zijn verschillende soorten adembeschermingsmiddelen. In dit artikel zullen we ze nader toelichten.

Onafhankelijke- en afhankelijke adembescherming

Onafhankelijke adembescherming wordt gedragen wanneer er te weinig zuurstof in de lucht aanwezig is of wanneer de concentratie van gevaarlijke stoffen hoog is. Het is goed om je te realiseren dat wanneer een werknemer onafhankelijke adembescherming moet dragen, hij/zij een medische keuring moet ondergaan. Bij afhankelijke adembescherming wordt de directe omgevingslucht wel gewoon ingeademd, maar pas nadat deze is schoongemaakt met een filter.   

Stofmaskers

Stofmaskers zijn er in verschillende filterniveaus en beschermingsniveaus. De FFP1, FFP2 en FFP3. Hoe hoger het nummer des te hoger het beschermingsniveau. Stofmaskers bedekken de neus en mond en beschermen tegen stof, nevel, vezels en rook.

Gelaatsmaskers

Gelaatsmaskers zijn over het algemeen herbruikbaar en worden in combinatie met een filter gebruikt. Er zijn twee verschillende soorten gelaatsmasker, een half-gelaatsmasker en een volgelaatsmasker. Het woord zegt het eigenlijk al, een half-gelaatsmasker bedekt een gedeelte van het gelaat en een volgelaatsmasker bedekt het hele gelaat inclusief de ogen.

Meer weten over het toepassen van de juiste adembescherming? Neem gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.