Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden pas verstrekt wanneer alle andere maatregelen van de arbeidshygiënische strategie niet of onvoldoende kunnen worden opgevolgd. We kennen verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Adembescherming; zoals fijnstofmaskers, stofkapjes en dampmaskers 
 • Hoofdbescherming; zoals veiligheidshelmen en stootcaps
 • Gehoorbescherming; zoals gehoorkappen en otoplastieken
 • Arm- en handbescherming; zoals lashandschoenen en chemisch bestendige handschoenen
 • Oog- en gelaatsbescherming; zoals veiligheidsbrillen, overzetbrillen en gelaatsmaskers
 • Voetbescherming; zoals veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen
 • Werkkleding; zoals doorwerkkleding, winterkleding en overalls
 • Valbeveiliging; zoals valgordels, veiligheidsharnassen en valstopapparaten

Valbeveiliging wordt door veel werkgevers niet gezien als een persoonlijke beschermingsmiddel. Werkgevers schaffen soms één set valbeveiliging aan, die door het hele bedrijf gedragen moet worden. Dit is niet toegestaan. Het woord zegt het al, het betreft persoonlijke beschermingsmiddelen en zullen dus per persoon verstrekt moeten worden.

Ten aanzien van het verstekken van persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de werkgever wel een aantal verplichtingen, namelijk:

 • De werkgever moet de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis verstrekken. Dit betekent ook dat bij slijtage van het persoonlijke beschermingsmiddel, deze ook gratis vervangen moeten worden.
 • De werknemers moeten voorgelicht en geïnstrueerd worden over het juist gebruiken en onderhouden van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De werkgever moet aangeven wanneer de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 • De werkgever moet er op toezien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier worden gebruikt.
 • De werkgever moet er op toezien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen in een goede staat van onderhoud verkeren.

Maar niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, ook de werknemer heeft verplichtingen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werknemer is namelijk verplicht:

 • De verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier te gebruiken.
 • Deel te nemen aan de voorlichting- en instructies.

Niet alleen de werkgever kan, wanneer dit opgenomen is in een personeelshandboek of in de instructies, sancties opleggen aan de werknemer bij het niet (juist) dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie (NAI) kan een boete opleggen als geconstateerd wordt dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet of op een onjuiste manier worden gedragen. De NAI kan de boete opleggen aan zowel de werkgever als de werknemer.

 Wilt u meer weten over persoonlijke beschermingsmiddelen of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.