Nog niet lang geleden vonden we het niet raar als men, met name mannen, aan het einde van hun arbeidsleven slechthorend of in sommige gevallen zelfs helemaal doof waren geworden door het -vaak jarenlang- werken in een lawaaiige werkomgeving. Tegenwoordig is dit gelukkig anders en is de werkgever verplicht maatregelen te nemen wanneer werknemers blootgesteld worden aan lawaai.

Wanneer spreken we van lawaai? De werkgever is verplicht om maatregelen te nemen om lawaai te voorkomen. Hierbij dient hij de zo genaamde arbeidshygiënische strategie op te volgen. Wanneer dit niet mogelijk is dan dient de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken. In geval van schadelijk geluid dient de werkgever vanaf 80 dB(A) gehoorbescherming te verstrekken. De werknemer is verplicht deze gehoorbescherming te dragen vanaf 85 dB(A).

Er zijn drie verschillende gehoorbescherming:

  • Gehoorkappen
  • Oordoppen
  • Otoplastieken

De keuze voor de juiste type gehoorbescherming moet blijken uit een risicoanalyse, waarbij rekening moet worden gehouden met de mate van demping die nodig is, het draagcomfort en de hygiëne.

In dit artikel staan we graag even stil bij het dragen van otoplastieken. Otoplastieken worden op maat gemaakt en zijn altijd persoonlijk. Het aanmeten van deze otoplastieken wordt gedaan door een deskundige. Afhankelijk van de persoonlijke wensen van de drager kan er gekozen worden uit verschillende materialen van otoplastieken, denk aan hardere- en zachtere vormen. Afhankelijk van de geluidsdemping, die de otoplastiek moet hebben, kan er ook nog gekozen worden uit verschillende geluidsfilters. Het prettige van otoplastieken is dat men elkaar nog wel kan horen, waardoor communicatie op de werkvloer mogelijk blijft. Dit komt uiteraard ook ten goede aan de veiligheid op de werkvloer.  

Het is wel belangrijk om de otoplastieken goed schoon te houden. Daarnaast verandert je gehoorgang in de loop van de jaren, hierdoor kan op den duur het geluid gaan lekken waardoor er alsnog kans op gehoorbeschadiging optreedt. Het wordt daarom geadviseerd om de otoplastieken iedere drie tot vier jaar te vervangen.

Onlangs kreeg het team van Ikas ook otoplastieken aangemeten om goed beschermd te zijn tegen schadelijk geluid.

Wilt u meer weten over otoplastieken of gehoorbescherming? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.