Tweemaal per jaar wordt er een update uitgevoerd op de SZW-lijst ten aanzien van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. Nieuw verkregen inzichten over de kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voorplanting giftige stoffen, maken het namelijk noodzakelijk om de deze lijst aan te passen. De nieuwe lijst wordt altijd gepubliceerd in de Staatscourant, de laatste update is op 8 januari jl. uitgevoerd.  

Nog altijd sterven er in Nederland ongeveer 3.000 mensen per jaar door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Het grootste risico wordt veroorzaakt door het werken met CMR-stoffen. Voor deze stoffen geldt dan ook een aanvullende registratie- en vervangingsplicht.  

De overheid controleert dan ook streng op het gebruik van CMR-stoffen binnen een bedrijf. Het is om deze reden noodzakelijk om de recente SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen te raadplegen. Is het niet duidelijk of er binnen het bedrijf gewerkt wordt met CMR-stoffen? In rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad (VIB) is ook aangegeven of een stof voorkomt op de SZW-lijst.  

Heeft u vragen over CMR-stoffen of het gebruik hiervan binnen uw organisatie? Neem dan contact op met onze adviseurs, zij staan u graag te woord.