Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt een lijst bij van kankerverwekkende stoffen. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen.

De meest recente versie van de lijst wordt tweemaal per jaar, in januari en in juli, gepubliceerd in de Staatscourant (2023 – nr.30).  De lijst van SZW bevat drie aparte lijsten:

  • Lijst met kankerverwekkende stoffen (B) en processen (A)
  • Lijst met mutagene stoffen
  • Lijst met voortplanting giftige stoffen

In geen van bovengenoemde lijsten zijn aanpassingen gedaan door SZW.

Recentelijk hebben we een artikel over blootstelling aan gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Lees het artikel hier: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Wilt u weten hoe u gevaarlijke stoffen dient te registreren? Onze adviseurs helpen u graag.