Gevaarlijke stoffen komen op veel manieren voor. Vaak wordt -onterecht- gedacht dat gevaarlijke stoffen alleen voorkomen in de chemische industrie. Toch worden in veel sectoren werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Vaak zijn dit niet de stoffen die geproduceerd worden door een bedrijf, maar bestaan de gevaarlijke stoffen uit de producten die gebruikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld verf, lijm en schoonmaakmiddelen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan tevens worden veroorzaakt in het werkproces, zoals dieselmotoremissie, lasrook en kwartstof.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. Gevolgen voor de gezondheid kunnen direct ontstaan (acuut), maar dit kan ook pas op langere termijn ontstaan.

Werknemer beschermen

Als we kijken naar de statistieken, dan overlijden er nog jaarlijks ruim honderdduizend (ex)werknemers aan de gevolgen van blootstelling. Dit zijn forse cijfers. Het is daarom ook van groot belang dat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk wordt voorkomen. De werkgever is verplicht om de werknemer te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling.

Om de werknemers te kunnen beschermen is het van belang om te weten of – en waaraan  de werknemers worden blootgesteld . Dit zal opgenomen moeten worden in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Afhankelijk van de uitkomsten zullen er vervolgmaatregelen en beheersmaatregelen moeten worden genomen.

Wilt u meer weten over de registratie van gevaarlijke stoffen? Onze adviseurs helpen u graag.