Zoals eerder genoemd komen wij terug op de speerpunten voortvloeiend uit het Meerjarenplan 2023-2026/Inspectiebrede Risicoanalyse van de Nederlandse Arbeidsinspectie.  In dit artikel wordt het onderwerp ‘aantasting arbeidsverhoudingen’ algemeen uiteengezet. Met arbeidsverhouding wordt in algemene zin de rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer bedoeld.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen aantasting van de arbeidsverhoudingen en verstoorde arbeidsverhoudingen. Uit het rapport van de Arbeidsinspectie gaat het bij aantasting van de arbeidsverhouding om een disbalans die ontstaat in de verhouding werkgever-werknemer(s) ten nadele van de werknemer, ondanks de wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan het niet-naleven van de cao’s. In cao’s worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden van de werknemer in een bepaalde bedrijfstak of onderneming. Echter hebben cao’s maar beperkte invloed op wat er binnen de muren van de onderneming gebeurd. Aantasting van de arbeidsverhouding wordt door de Arbeidsinspectie gezien als een mogelijke beginpunt van een glijdende schaal richting onderbetaling of uitbuiting.

Volgens de Arbeidsinspectie moet medezeggenschap van werknemers bijdragen aan evenwichtige arbeidsverhoudingen. Echter valt het ze op dat in veel bedrijven een ondernemingsraad of werkgeversvertegenwoordiging ontbreekt of dat de medezeggenschap niet goed functioneert.

Verstoorde arbeidsverhoudingen houdt in dat de relatie tussen partijen is verstoord. Dit wordt ook vaak verstoorde arbeidsrelatie genoemd.

 

Heeft u vragen over medezeggenschap of een ondernemingsraad? Of heeft u andere vragen? Onze adviseurs helpen u graag.