De ATEX-richtlijn is een Europese richtlijn die staat voor “ATmosphere EXplosible”. De ATEX- richtlijn heeft betrekking op de bescherming van de werkomgeving tegen explosiegevaar. Dit kan van toepassing zijn in werkomgevingen waar ontvlambare gassen, dampen, nevels of brandbare stofwolken aanwezig kunnen. De richtlijn heeft als doel de veiligheid voor werknemers, die werken in een dergelijke omgeving, te beschermen. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s en veiligheid van apparatuur en systemen die in deze omgeving worden gebruikt.  

Er worden dan ook eisen gesteld in de richtlijn aan de productie, de certificering, de verkoop en het in bedrijf stellen van apparatuur en de beschermingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik in een mogelijke explosieve atmosfeer. Zo is er bijvoorbeeld bepaald dat apparatuur die wordt gebruikt moet worden ontworpen en vervaardigd volgens specifieke veiligheidsnormen en zal moeten worden getest en gecertificeerd door erkende instanties.  

Er zijn twee hoofdgebieden te onderscheiden binnen de ATEX-richtlijn: 

  1. De ATEX 114: deze richtlijn heeft betrekking op apparatuur en beschermingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen. Dit is een productrichtlijn en is in Nederland opgenomen in de Warenwet. 
  2. De ATEX 153: deze richtlijn richt zich op de bescherming van werknemers die in een potentieel explosieve omgeving werken. Dit is dan ook een gebruikersrichtlijn (voor installatie-eigenaren) en is in Nederland opgenomen in het Arbobesluit. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van werkplekken en het vaststellen van risico’s in de installatie. 

Bedrijven die explosiegevaarlijke omgevingen hebben, zullen moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de ATEX-richtlijn. Dit kan worden gedaan door het opstellen en implementeren van veiligheidsprocedures om risico’s op explosies te minimaliseren, het gebruiken van de juiste apparatuur en het opleiden en trainen van werknemers. 

Heeft u vragen over de ATEX-richtlijn? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.