In mei 2019 was een werknemer bezig in het ruim van een zeeschip, in de Waalhaven in Rotterdam. Voor het lossen van sojameel werd gebruik gemaakt van een graafmachine. Een collega van het slachtoffer zette de graafmachine in werking terwijl het slachtoffer zich in de werkzone van de graafmachine bevond. Door deze beweging zakte de graafmachine weg in de lading sojameel. Hierbij raakte het slachtoffer beklemd en overleed direct aan zijn verwondingen.

Op 10 augustus 2023 heeft het Openbaar Ministerie een strafbeschikking van €25.000 opgelegd in deze zaak. Het Openbaar Ministerie is van mening dat de werkgever de risico’s van de werkzaamheden onvoldoende in kaart heeft gebracht. Daarnaast heeft de werkgever onvoldoende onderzocht en vastgelegd welke verkeersregels er zouden moeten gelden wanneer werknemers samen met een graafmachine werkzaam zouden zijn in het (laad) ruim van een schip.

Het uitgangspunt van de Arbowet (en regelingen) is dan ook dat werknemers voldoende beschermd moeten worden tegen gemotoriseerd verkeer. Na het ongeval heeft de  werkgever direct maatregelen genomen ter voorkoming van herhaling van een dergelijk ongeval. Daarnaast heeft de werkgever ruimhartig financiële en persoonlijke hulp verleend aan de nabestaande(n) van het slachtoffer.

Heeft u vragen over het in kaart brengen van de risico’s van werkzaamheden? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.