Graag willen wij jullie meenemen in de recentelijke normwijzigingen van de NEN-EN 280 hoogwerkers.

De NEN-EN 280 hoogwerkers gaat over de technische veiligheid van hoogwerkers.

In deze norm staat onder andere de specificatie van de technische veiligheidseisen en maatregelen voor hoogwerkers van alle typen en groottes:

  • Aanhanger hoogwerkers
  • Knikarmhoogwerkers
  • Schaarhoogwerkers
  • Spinhoogwerkers
  • Telescoophoogwerkers
  • Verreikers

 Daarnaast worden in deze norm de mogelijke gevaren in kaart gebracht en de beheersmaatregelen benoemd waarmee je die gevaren kunt voorkomen of verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan de maximale toelaatbare windbelasting en scheefstandbeperking.

In deze norm zijn ook de eisen voor voorzieningen ten behoeve van valbeveiliging opgenomen. Recentelijk is er in de norm een aanpassing gedaan inzake dit onderwerp; in de oude versie (2015) stond nog dat er een ankerpunt voor een restraint device aanwezig moest zijn. In de nieuwe versie (2022) is dit vervangen door het aanwezig moeten zijn van een ankerpunt welke geschikt moet zijn voor het gebruik van een persoonlijk valbeveiligingssysteem (conform de NEN-EN 268:2018). Dit mag dan een werkplaatsbeperkingssysteem of een valbeveiligingssysteem zijn.

Naast deze wijziging is opgenomen in de norm dat het ankerpunt 6 kN moet kunnen houden voor één persoon. Als het ankerpunt voor twee personen gebruikt gaat worden dan zal het (slechts) 20 procent sterker moeten zijn; zijnde 7,2 kN.

De fabrikant moet in de gebruiksaanwijzing uitleg geven over het gebruik van persoonlijke valbeveiligingssystemen welke gebruikt mogen worden in combinatie met de betreffende hoogwerker.

Meer informatie

Meer weten over de NEN-EN 280?
https://ikas.nl/diensten/keuringen-inspectie/

Veilig ondernemen begint bij Ikas

Veilig ondernemen begint bij Ikas

(0321) 381 552

info@ikas.nl