We hebben in Nederland al een klein voorproefje gehad, maar de komende dagen wordt er zeer warm weer voorspeld met temperaturen van boven de 36 graden. Dit zijn we over het algemeen niet gewend en het is raadzaam om het werktempo en de (werk) gewoontes hierop aan te passen. Het is bewezen dat het risico op arbeidsongevallen een stuk groter is bij het werken onder warme omstandigheden en natuurlijk kun je, wanneer je niet de goede maatregelen neemt, gemakkelijk bevangen worden door de hitte.

Een veel gestelde vraag wanneer het warm wordt is dan ook wat zegt de wetgeving hiervan en wat mag mijn werkgever van mij verwachten. In artikel 6.1 van het Arbobesluit staat dat de temperatuur geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Hiermee geeft de wetgeving geen eenduidig antwoord op wat wel en niet mag.

Het is dan ook aan te raden om als werkgever een aantal maatregelen te nemen:

 • Stel een warmteprotocol op en zorg ervoor dat deze bekend is bij alle medewerkers.
 • Zorg voor voldoende pauzes.
 • Zorg voor geschikte werkkleding, bij voorkeur ademend.
 • Pas werktijden waar mogelijk aan en stel zwaar fysiek werk uit.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.

Als werknemer kun je ook een aantal dingen doen:

 • Blijf voldoende drinken.
 • Trek regelmatig schone droge kleding aan.
 • Draag geschikte werkkleding, bij voorkeur ademend.
 • Drink geen alcohol na werktijd.
 • Neem extra pauzes.
 • Koel regelmatig je polsen met stromend koud water.
 • Smeer je goed in met zonnebrandcrème met voldoende beschermende factor.