In veel Europese landen is 1 mei, de Dag van de Arbeid, een officiële feestdag waarop de meeste mensen vrij hebben. Deze feestdag is ontstaan doordat in 1888 werd besloten om jaarlijks te demonstreren voor de achturige werkdag en betere arbeidsvoorwaarden. In die tijd was het nogal gebruikelijk dat er werkdagen waren van 12 tot 14 uur en arbeiders wilden dit beperken tot 8 uur. In Nederland wordt deze feestdag niet groots gevierd, maar het is wel goed om er even stil bij te staan en de arbeidstijden binnen je organisatie nog eens uitgebreid te bekijken.

In Nederland zijn de arbeidstijden vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Over het algemeen worden de arbeidstijden in Nederland goed opgevolgd. Dag van de Arbeid is wel een mooie aanleiding om de discussie aan te gaan over zaken die niet in werktijd worden afgehandeld. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp. Wat zijn de afspraken binnen de organisatie omtrent het gebruik van WhatsApp buiten werktijden? En wat zijn de afspraken voor het gebruik van WhatsApp op een privételefoon? Ben je als werknemer verplicht om berichten te beantwoorden in je privétijd? Je kunt deze dag gebruiken om binnen je organisatie nadere afspraken hierover te maken.

Wilt u meer weten over de Arbeidstijdenwet of heeft u specifieke vragen? Onze adviseurs helpen u graag.