Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Met het ingaan van deze nieuwe wet, is er ook een nieuwe rol van toepassing bij de uitvoering van projecten, namelijk die van veiligheidscoördinator. Deze nieuwe rol zorgt voor wat misverstanden, want op projecten kennen we immers al de rol van V&G coördinator. Wat is nu het verschil tussen deze twee functies? In dit artikel gaan we in op de verschillen.

De invoering van de nieuwe rol van veiligheidscoördinator hangt direct samen met het invoeren van de nieuwe Omgevingswet. Aanleiding hiervoor zijn natuurlijk de uitkomsten van het onderzoek naar de omgevallen bouwkranen bij de Julianaburg in Alphen aan den Rijn. De omgevallen kranen kwamen terecht op woningen en winkels. Gelukkig was er bij deze ongevallen alleen sprake van materiële schade en niet van letsel.  

Naar aanleiding van deze onderzoeken is er een advies gegeven door de onderzoeksraad voor veiligheid om veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden beter te borgen. Hierop heeft het ministerie bepalingen overgenomen in de Omgevingswet om de veiligheid beter te borgen. Eén van de maatregelen die zijn genomen is het invoeren van een veiligheidscoördinator directe omgeving. Met de komst van deze nieuwe rol is de opdrachtgever van een bouwwerk verplicht na te denken over de omgevingsveiligheid.  

Het is niet zo dat met de komst van de veiligheidscoördinator directe omgeving de rol van V&G coördinator uitvoeringsfase komt te vervallen. Beide functies kennen andere verantwoordelijkheden. Zo valt de V&G coördinator uitvoeringsfase onder de verplichtingen van de Arbowet en deze richt zich met name op de arbeidsveiligheid en de relatie tussen werkgever, werknemer en opdrachtgever. Risico’s vanuit de omgeving zijn hier niet op van toepassing.

De veiligheidscoördinator direct omgeving is juist verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid in de directe omgeving van de bouwplaats tijdens de uitvoering. Kort samengevat richt de V&G coördinator uitvoeringsfase zich op alles wat binnen het hekwerk van het project plaatsvindt en de veiligheidscoördinator direct omgeving richt zich op alles wat buiten het hekwerk plaatsvindt.

Heeft u vragen over de Wet Kwaliteitsborging of de nieuwe Omgevingswet? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.