Traditiegetrouw zijn er op 1 januari van het nieuwe jaar altijd veel veranderingen van kracht. Ook voor 2024 staan er weer een aantal wetswijzigingen op het programma, die betrekking hebben op de arbeidsveiligheid. Wij zetten ze alvast voor u op een rij:

  • Omgevingswet

We hebben er al vaker over bericht, maar na enkele malen uitstellen, is de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht. Het doel van de nieuwe omgevingswet is om allerlei wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening samen te voegen en te vereenvoudigen. Eén van de belangrijkste veranderingen is, dat het opstellen van lokale milieuregels en omgevingsplannen nu vaker bij de gemeente komt te liggen. Daarnaast gaat de term ‘inrichting’ vervangen worden door ‘milieubelastende activiteit’. Het is dus goed mogelijk dat er voor sommige bedrijven zaken zullen gaan veranderen, maar dit kan per gemeente verschillen. Bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2024 direct aan de slag met de nieuwe Omgevingswet, echter, zij hoeven hier pas vanaf 1 januari 2030 aan te voldoen.

  • Duurzaamheidsrapportages (CSRD)

Bedrijven moeten verplicht – jaarlijks –  hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid rapporteren. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bepaalt dat bedrijven steeds meer en uitgebreider moeten gaan rapporteren over de gevolgen van hun activiteiten op  het milieu en de mens. Voorbeelden hiervan zijn de uitstoot van CO2 en de impact die het bedrijf heeft op de biodiversiteit en mensenrechten(schendingen) in de keten.

  • Nieuwe asbestregelgeving

Naar alle waarschijnlijkheid zal eind 2024 ook de nieuwe regelgeving ten aanzien van asbestverwijdering van kracht worden. Het doel van deze wetgeving is om het verwijderen van asbest meer risicogericht te maken. Bij de toekomstige nieuwe term ‘B-toepassingen’ wordt de verwijdering van asbest als risicovol beschouwd. Hierbij kan gedacht worden aan licht-gebonden en niet- gebonden asbesttoepassingen zoals asbestboard, asbestkarton en spuitasbest. Het verwijderen van deze asbesttoepassingen kan straks alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf. Het verwijderen van minder risicovolle asbesttoepassingen mag straks ook door een deskundig – maar een niet daartoe gecertificeerd – bedrijf worden verwijderd. 

  • Wegwerpplastic verboden

Vanaf 1 januari 2024 mogen er geen werkwerpbekers, maaltijdbakjes en verpakkingen waar plastic in zit, worden gebruikt in bedrijven, kantoren en instellingen. De regels over wegwerpplastic moeten leiden tot een reductie van het gebruik van wegwerpplastic. 

Wilt u weten wat voor impact de komende wijzigingen op uw organisatie kan hebben? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.