Eén van de meest aan ons gestelde vragen heeft toch wel betrekking op VGM-plannen. In het Arbobesluit staat omschreven wanneer er een VGM-plan moet worden opgesteld. In het Arbobesluit worden ook drie fases omschreven; de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en de gebruiksfase. Deze laatste fase is bij veel mensen nog erg onbekend.

Vaak vragen opdrachtgevers aan hun opdrachtnemers om een VGM-plan voor de uitvoering op te stellen, zonder dat er VGM-plan ontwerpfase is opgesteld. Hiermee wordt het Arbobesluit niet goed opgevolgd. In het VGM-plan ontwerpfase dient de opdrachtgever onder andere te omschrijven welke risico’s hij voorziet. Hierbij kan gedacht worden aan risico’s vanuit bestaande installaties, zoals aanwezigheid van koelmiddelen, maar ook aan risico’s die voortkomen uit het nieuwe ontwerp.

Op basis van dit VGM-plan ontwerpfase gaat vervolgens de opdrachtnemer een VGM plan uitvoerings­fase opstellen. In het uitvoeringsplan zal rekening gehouden moeten worden met de risico’s die geïdentificeerd zijn in het ontwerpplan. Wanneer de opdrachtgever de risico’s goed identificeert in het ontwerp, komen er wellicht risico’s naar voren die in de gebruiksfase van belang zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om onderhouds­werkzaamheden, die als het gebouw al in gebruik is genomen, moeten plaatsvinden. Deze situatie kan zich ook voordoen tijdens de uitvoeringsfase. Er kunnen dan ook risico’s geïdentificeerd worden die van belang zijn voor de uitvoeringsfase. Deze risico’s zullen uiteindelijk moeten samenkomen in het VGM plan voor de gebruiksfase.

Het is goed om te realiseren dat het opstellen van het VGM-plan een trein is die elkaar op de juiste manier moet opvolgen. Met het laten opstellen van een VGM-plan uitvoeringsfase, terwijl het ontwerpplan ontbreekt, krijg je nooit een goed inhoudelijk VGM-plan uitvoeringsfase.

Hulp nodig bij het opstellen van deze documenten of wilt u meer weten over deze onderwerpen? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.