Na een lange periode van hevige regenval ziet het er naar uit dat het weerbeeld gaat veranderen. Het wordt kouder en dit zal naar verwachting gepaard gaan met hagel en (natte) sneeuw. Net als het werken in warme omstandigheden, verlangt het werken in koude omstandigheden meer voorzorgsmaatregelen. Dit wordt daarnaast ook wettelijk verlangd van de werkgever.  Wanneer  werknemers namelijk een te koude werkplek hebben, zullen zij minder presteren en lopen zij meer kans om ziek te worden.

Wanneer is het te koud om buiten te werken?

Er staat – in tegenstelling tot wat veel mensen beweren – geen exacte temperatuur genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet wanneer het te koud  zou zijn om te werken. Er wordt wel vermeld dat de gezondheid en veiligheid van de werknemer niet in gevaar mag komen en dat de werkgever verplicht is om maatregelen te nemen.

Welke maatregelen kunnen er genomen worden?

Het is allereerst belangrijk om de specifieke risico’s van de kou op te nemen in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht, is het belangrijk om de juiste beheersmaatregelen hierin op te nemen. Deze dienen altijd bepaald te worden met de arbeidshygiënische strategie als uitgangspunt. Kijkend naar het risico van het werken in de kou, zijn de volgende beheersmaatregelen te nemen:

  • Kijk of de werkzaamheden uitgesteld kunnen worden naar een later (warmer) tijdstip.
  • Als de werkzaamheden toch moeten plaatsvinden, kijk dan of de duur van de werkzaamheden verkort kan worden (blootstelling beperken).
  • Probeer werkzaamheden in de kou af te wisselen met werkzaamheden op een warmere locatie.
  • Verstrek geschikte Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Wilt u meer weten over de risico’s van het werken in de kou of weten welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden? Neem gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag!