Ieder bedrijf hoopt natuurlijk dat er nooit een grote calamiteit in het bedrijf zal plaatsvinden, maar een calamiteit kan ook in de directe omgeving plaatsvinden en consequenties hebben voor de omgeving en de eigen werklocatie. Het is belangrijk om duidelijk en helder te hebben wat er gedaan moet worden bij een calamiteit. Om dit in goede banen te leiden moet een bedrijf een bedrijfsnoodplan, oftewel een calamiteitenplan opstellen. Dit plan is een draaiboek waarin vastgelegd is wie, welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en welke soorten van calamiteiten zich kunnen voordoen in de organisatie. 

In het bedrijfsnoodplan dienen een aantal zaken te zijn opgenomen:  

  • Een veiligheidsplan; hierin is omschreven wat de risico’s zijn binnen het bedrijf en welke beheersmaatregelen er zijn genomen.
  • Een ontruimingsplan; hierin wordt omschreven hoe een ontruiming verloopt.
  • Een beveiligingsplan; hoe wordt er binnen de organisatie voor gezorgd dat er geen beveiligingsissues spelen. Hierbij kan ook gedacht worden aan cyberissues.
  • Hoe de bedrijfshulpverleningsorganisatie is ingericht en wie verantwoordelijk is voor de hulpverlening. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor vervanging bij afwezigheid inzake sleutelpersonen.
  • Hoe de afstemming is met gemeentelijke rampenplannen of met omliggende bedrijven.
  • Benoeming van de verzamelplaatsen en hoe medewerkers worden geteld, om zo snel mogelijk te kunnen controleren of er medewerkers in het pand zijn achtergebleven.
  • Benoeming van de vluchtwegen en er zorg voor dragen dat deze vrij van obstakels zijn.
  • Borging van voldoende vluchtwegaanduidingen en brandmiddelen in het pand.

Heeft u vragen over het opstellen van een bedrijfsnoodplan, bedrijfshulpverlening of brandblusmiddelen? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag.