Home » Onze diensten » Opleidingen » BHV-opleiding

BHV-opleiding

Het kan van levensbelang zijn dat uw bedrijf beschikt over voldoende bedrijfshulpverleners. Het aantal BHV’-ers dat in uw bedrijf aanwezig zijn dienen bepaald te worden aan de hand van de risico’s die zich kunnen voordoen in uw organisatie. In uw Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) dient dit opgenomen te zijn.

Naast de algemene verplichte onderwerpen die moeten worden behandeld tijdens de opleiding worden onze BHV opleidingen zijn volledig aangepast op de risico’s die zich kunnen voordoen binnen uw organisatie. Zo krijgen uw medewerkers de juiste informatie en instructie die voor hun van belang zijn.

Tijdens onze BHV trainingen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Eerste hulp
  • Reanimatie & AED
  • Gebruik van verbandmiddelen
  • Slagaderlijke bloedingen
  • Hoe te handelen bij elektrocutie, botbreuken en brandwonden
  • Stabiele zijligging
  • Ondersteuningsgreep (Rautek)
  • Brand
  • Ontruiming
  • Communicatie met externe hulpdiensten

Wij kunnen verschillende BHV trainingen voor u verzorgen, zoals;  BHV voor nieuwe medewerkers, BHV herhaling en BHV met code 95.

Wilt u meer weten over de BHV opleidingen van Ikas neem dan contact met ons op.

Zorg dat het veilig is

Ikas kan verschillende trainingen aanbieden: BHV voor nieuwe medewerkers, BHV herhaling en BHV met code 95.

Wilt u meer weten over onze BHV-opleidingen?