Uit ongevalsonderzoeken is gebleken dat er vaak ongevallen gebeuren in distributiecentra waarbij onderwerpen als aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogte een rol spelen. Deze onderzoeksresultaten hebben er toe geleid dat de Nederlandse Arbeidsinspectie aangekondigd heeft om op verschillende locaties inspecties uit te voeren (zonder melding vooraf) bij de distributiecentra. Hierbij zal de nadruk liggen op de eerder genoemde onderwerpen.

Naast deze onderwerpen zal er ook gekeken worden naar de fysieke belasting van werknemers, dit omdat langdurige lichamelijke overbelasting kan leiden tot langdurig verzuim en zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid.

Helaas zijn er nog altijd veel ongevallen met verzuim in de logistieke sector. Uit analyse van deze ongevallen blijkt dat met name jongeren en uitzendkrachten buitengewoon veel risico lopen om ernstig of dodelijk gewond te raken bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Ongevallen kunnen voorkomen worden door het goed in kaart brengen van de risico’s. Dit dient te worden gedaan door het uitvoeren van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht, kunnen de risico’s worden beheerst. In het geval van distributiecentra kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het opstellen en implementeren van een logistiek-plan. In een logistiek-plan wordt onder andere stilgestaan bij het beschermen van werknemers tegen gemotoriseerd verkeer.

 Wilt u ook weten wat de risico’s zijn binnen uw organisatie? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen of implementeren van beheersmaatregelen? Onze adviseurs helpen u graag.