Inmiddels zijn door heel Nederland de schoolvakanties en bouwvak gestart. Vaak het moment voor jongeren om met een vakantiebaantje extra bij te verdienen. Maar waar moet je als werkgever op letten wanneer je jongeren in dienst neemt.

Jongeren verrichten in de vakantie periode uiteenlopende werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan het werken in een winkel of horeca of  het  bezorgen van kranten. In de agrarische sector zijn ook veel jongeren werkzaam in deze periode. In alle gevallen kan het hierbij  gaan om seizoensgebonden werk, vakantiewerk, maar ook om werk naast school; het zogenaamde bijbaantje.

Jongeren en de wetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet maakt in de wetgeving een duidelijk onderscheid tussen verschillende jeugdigen die werkzaamheden verrichten. Zo spreken we van een kind wanneer een persoon jonger is dan 16 jaar, van een jongere wanneer de persoon jonger is dan 18 jaar en een jeugdige is een persoon van 16 of 17 jaar. In de Nederlandse Arbeidstijdenwet is bepaald dat kinderen en jongeren beneden de 18 jaar in principe niet mogen werken. Het uitgangspunt is dat kinderen en jongeren op school moeten zitten. Op deze wetgeving zijn een aantal uitzonderingen gemaakt voor stages, een bijbaan of vakantiewerk. Het is wel zo dat voor jongeren tot 18 jaar strikte regels gelden.

Strikte regels

Jongeren tot 18 jaar hebben volgens de Arbeidsomstandighedenwet een bijzondere bescherming. Als werkgever heb je namelijk extra verplichtingen om jongeren te beschermen tegen risico’s die voortvloeien uit het werk. Per leeftijdscategorie (kind, jongeren en jeugdigen) gelden specifieke regels, ook zijn er specifieke werkzaamheden die niet zijn toegestaan voor specifieke leeftijdscategorieën.  Zo is het bijvoorbeeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar) niet toegestaan om te werken onder stress, kassawerkzaamheden te verrichten of werk te verrichten waar permanent persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen (dit zijn dus ook veiligheidsschoenen).

Jongeren in dienst en dan?

Biedt u jongeren vakantiewerk of een bijbaantje aan, zorg er dan voor dat de risico’s voor jongeren zijn geïnventariseerd in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en neem passende maatregelen om jongeren te beschermen.

 

Wilt u weten hoe u jongeren op een veilige manier kunt laten werken? Onze adviseurs helpen u graag.