De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk een wetsvoorstel ingediend voor het wijzigen van de Arbowet. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de invoering van een meldplicht voor arbeidsongevallen en vergewisplicht voor uitleners. In het kader van goed werkgeverschap krijgen zowel de uitlener als de inlener beide de verantwoordelijkheid en de zorgplicht voor uitgeleende werknemers.

In het voorstel tot de nieuwe wet is opgenomen dat niet alleen inleners (de werkgever die de uitzendkracht inhuurt), maar ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van uitgeleende werknemers moet gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NAI). Daarnaast zullen de uitzendbureaus via de nieuwe wet verplicht worden om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de werknemers weer veilig aan het werk te laten gaan. Het doel van deze wetswijziging is de veiligheid van uitzendkrachten te verbeteren en dat zowel de uitlener als de inlener de verantwoordelijkheid en zorgplicht draagt voor de uitgeleende werknemers.

Internetconsultatie

Tot 25 mei jl. kon door internetconsultatie burgers, bedrijven de instellingen reageren op het wetsvoorstel. Tijdens deze consulatie konden er suggesties worden gedaan om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de wijziging te verbeteren. Deze suggesties worden verzameld en kunnen vervolgens bijdragen aan het verbeteren van het wetsvoorstel. Uiteindelijk wordt er in hoofdlijnen een verslag gedaan op de website van het resultaat van de consultatie.

    Heeft u vragen? Onze adviseurs helpen u graag.