Recentelijk hebben wij een artikel geschreven over de toekomst van het thuiswerken. Thuiswerken kent uiteraard ook risico’s en hiervoor heeft de werkgever een zorgplicht. De werkgever moet zorgen dat werknemers óók thuis veilig en gezond kunnen werken. Werkgevers dienen de risico’s van thuiswerken op te nemen in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie en aan te geven hoe omgegaan wordt met de eventuele risico’s. Dit is niet enkel beperkt tot het aanbieden van een goed bureau , bureaustoel, toetsenbord of een muis. BHV is een onderwerp waar uiteraard ook aandacht aan besteed moet worden.  

Het is goed om als werkgever met werknemers in gesprek te gaan over dit onderwerp en samen afspraken te maken over ongevallen die thuis kunnen plaatsvinden. Door het gezamenlijk te bespreken wordt de werknemer aangezet  tot nadenken en worden de gemaakte afspraken gemakkelijker opgevolgd.

Wat is handig om thuis te hebben?

Het is in ieder geval aan te raden om als aanvulling op de verplichte rookmelders ook koolmonoxidemeters thuis te plaatsen. Koolmonoxidevergiftiging komt gelukkig niet vaak voor, maar wanneer het voorkomt, dan kan het levensgevaarlijk zijn. Overigens is er op 1 april 2023 een nieuwe wet in werking getreden (het wettelijke CO stelsel), om het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging te beperken.

Daarnaast is het hebben van een EHBO koffer en een brandblusser een must. Nog meer tips voor thuiswerkers zijn:

  • Een SOS-noodmelding instellen op de mobiel en SOS-contactpersonen;
  • Telefoons niet onder een dekbed of kussen opladen, alleen opladers gebruiken van de fabrikant;
  • Een brandblusser in huis hebben, daarvan de instructies bekijken voor het gebruik (hierbij is het van belang dat de gebruikelijke richtlijnen in acht worden genomen en alleen een beginnende brand wordt geblust); Voor huiselijk gebruik volstaat vaak een schuimbrandblusser.
  • Nadenken over hoe eerste hulp gekregen kan worden, bijvoorbeeld door een collega die in de buurt woont of buurtbewoners- dit ook afstemmen;
  • Het is aan te raden een vluchtplan op te stellen en deze te bespreken met alle huisgenoten. Daarnaast is het ook goed om dit te oefenen; zodat iedereen beter voorbereid is;
  • Zorgen voor een opgeruimde werkplek, zodat er minder kans bestaat op struikelen of uitglijden.

Wilt u meer weten over veilig thuis kunnen werken? Onze adviseurs helpen u graag.