De werkplekinspectie. Voor veel leidinggevende voelt dit telkens weer als een vervelende  verplichting. Terwijl juist een werkplekinspectie veel inzicht geeft in hoe het is geregeld in een organisatie en waar de knelpunten zitten. In dit artikel staan we graag stil bij het goed uitvoeren van een werkplekinspectie.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om toezicht te houden op de uit te voeren werkzaamheden. Een manier om dit te kunnen doen -en aantoonbaar te kunnen maken- is d.m.v. het uitvoeren van een werkplekinspectie. VCA gecertificeerde bedrijven zijn zelfs verplicht om regelmatig werkplekinspecties uit te voeren om in aanmerking te kunnen komen voor certificering.

Afgezien van de verplichtingen die zitten aan het uitvoeren van een werkplekinspectie, is het juist de uitdaging om het niet als een verplicht nummer aan te vliegen. Een goed uitgevoerde werkplekinspectie kan een schat van informatie opleveren.

Voor de leidinggevenden die werkplekinspecties uitvoeren is het handig dat zij een standaard formulier hebben dat eveneens als geheugensteun kan fungeren bij een werkplekinspectie. Kijk hiermee echter wel uit; het is niet de bedoeling dat het werkplekinspectieformulier als checklist gebruikt gaat worden. Tijdens het uitvoeren van een werkplekinspectie zijn er een aantal punten waar je aandacht aan kunt besteden:

  • Hoe ziet de werkplek eruit? Is deze netjes en ordelijk? Zijn er specifieke gevaren?
  • Zijn er voldoende maatregelen genomen om risico’s te beheersen?
  • Worden persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier gedragen?
  • Zijn de gebruikte arbeidsmiddelen gekeurd en in goede staat? Zijn ze geschikt voor een juiste uitvoering van het werk?

Vermeld tijdens de werkplekinspectie niet alleen verbeterpunten, maar juist ook de punten die wel goed gaan. Stuur na het uitvoeren van de werkplekinspectie de rapportage naar de eventuele deelnemers van de werkplekinspectie en naar de KAM-afdeling binnen je organisatie.

Om meer draagkracht te krijgen voor werkplekinspecties is het belangrijk om ook opvolging te geven aan de gesignaleerde punten tijdens de werkplekinspectie. Bij de knelpunten is het belangrijk dat ze opgevolgd en opgelost worden, maar vooral ook bij positieve punten uit een werkplekinspectie kan stil gestaan worden. De positieve uitkomsten van een werkplekinspectie zijn een mooie aanleiding om een veiligheids-compliment te geven en zo bij te dragen aan het verhogen of verbeteren van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Wilt u meer weten over werkplekinspecties? Neem gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.