Het wordt steeds drukker in Nederland, de grote kranten koppen hier inmiddels bijna dagelijks over. Het land komt vast te zitten… Dit is duidelijk merkbaar aan de hoeveelheid files die  dagelijks op de radio worden gemeld. Echter om deze wegen begaanbaar en bereikbaar te houden is het nodig dat er ook gewerkt wordt aan de weg.  

Om zo min mogelijk impact te hebben op het wegverkeer is het de laatste jaren steeds meer een gewoonte geworden om de werkzaamheden in de nacht uit te voeren. Dit heeft veel impact op de wegwerkers, niet alleen omdat zij nu in de nacht moeten werken maar ook omdat je in de nacht -als het donker is- minder goed kunt zien wat er om je heen gebeurt. Het is dan ook niet voor niets dat snelwegen afgekruist worden; dit is om de veiligheid van de wegwerkers te waarborgen. Houd hier rekening mee, pas je snelheid aan en rijd niet over een afgekruiste rijbaan! 

In de bebouwde kom zien we  tijdens werkzaamheden of evenementen steeds vaker verkeersregelaars die het verkeer in goede banen moeten leiden. Helaas zien we ook steeds vaker dat verkeersregelaars hun werk niet meer veilig kunnen uitvoeren. In de werkvoorbereiding wordt er vaak te snel gekozen om een verkeersregelaar in te zetten voor het creëren van een veilige werkplek voor de wegwerkers, dit is niet de bedoeling. Ook voor deze werkzaamheden zal de arbeidshygiënische strategie moeten worden opgevolgd en is de inzet van een “mens” als barrière echt de laatste barrière. Er zal eerst een veilig werkvak moeten worden gecreëerd door bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelinstallaties, afzettingen en bebording.  

De Arbeidsinspectie wil opdrachtgevers en wegbeheerders hier meer bewust van maken en er voor zorgdragen dat ze niet automatisch een verkeersregelaar inzetten. Om te werken aan de bewustwording heeft de Arbeidsinspectie nu een instructie geschreven “verkeersregelaars bij werk aan de weg: alleen als het niet anders kan”.   

Heeft u vragen over werken langs de weg, inzet van verkeersregelaars of veiligheid op het werk? Neem dan contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag.